p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

KATEDRA GENETYKI MOLEKULARNEJ

PRACOWNIA GENETYKI MEDYCZNEJ

 

KATEDRA GENETYKI MOLEKULARNEJ

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Katarzyna Woźniak

Adres: ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź (wejście od ul. Matejki)
 
Tel: +48 42 635 47 76
Fax: +48 42 635 44 84
e-mail:

  

PRACOWNIA GENETYKI MEDYCZNEJ

Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Tomasz Śliwiński

Adres: ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź (wejście od ul. Matejki)

Tel: +48 42 635 44 86
Fax: +48 42 635 44 84
e-mail:

 

KATEDRA GENETYKI MOLEKULARNEJ

Pracownicy:

Imię i nazwisko Telefon e-mail Budynek/pokój Konsultacje
Prof. dr hab. Katarzyna Woźniak
635 47 76

D / Bch 22 Śr. 10.00-12.00
Prof. dr hab. Janusz Błasiak

635 43 34

D / Bch 23 Pon. 11.00-13.00
Dr hab. Tomasz Popławski, prof. nadzw. UŁ

635 44 86

D / Bch 57 Pon. 12.00-14.00
Dr Paulina Tokarz

635 48 15

D / Bch 54 Wt. 12.00-14.00
Dr Daniel Wysokiński

635 48 16

D / Bch 56 Wt. 13.00-15.00
Mgr Monika Kicińska

635 48 16

D / Bch 56  

 

PRACOWNIA GENETYKI MEDYCZNEJ

Pracownicy:

Imię i nazwisko Telefon e-mail Budynek/pokój Konsultacje
Prof. dr hab. Tomasz Śliwiński 635 44 86

D / Bch 57 Śr. 10.00-12.00
Dr hab. Renata Krupa 635 48 16

D / Bch 56 Czw. 11.00-13.00
Dr Ewelina Synowiec 635 48 17

D / Bch 36 Pn. 12.00-14.00

 

Doktoranci:

Imię i nazwisko Telefon e-mail Budynek/pokój Konsultacje
Mgr Joanna Sarnik 635 48 15

D / Bch 54

Czw. 11.00-13.00 

Mgr Anna Macieja 635 48 15

D / Bch 54 Wt. 12.00-14.00 
Mgr Monika Toma 635 48 17

D / Bch 34 Pon. 8.30-10.30 
Mgr Magdalena Szatkowska 635 48 15

D / Bch 53 Pn. 12.00-14.00
Mgr Paulina Wigner  635 48 17

D / Bch 36 Pn. 13.00-15.00
Mgr Grzegorz Galita 635 48 15 D / Bch 53 Śr. 10.00-12.00 
Mgr Magdalena Kluska 635 48 15

D / Bch 53 Pn. 12.00-13.00
Mgr inż. Gabriela Barszczewska 635 43 34

D / Bch 23  
Mgr Katarzyna Białek 635 48 17   D / Bch 36  
Mgr Małgorzata Drzewiecka 635 48 17   D / Bch 36  
Mgr inż. Patrycja Gralewska 635 43 34

D / Bch 23  
Mgr Michał Juszczak 635 47 76

D / Bch 56  

 

Tematyka badań:

 • Rola białka RUNX2 w reakcji na uszkodzenia DNA w komórkach różnicujących.
 • Skojarzone działanie witaminy D3 i modyfikatorów profilu epigenetycznego na komórki nowotworowe poddane działaniu chemioterapeutyków.
 • Relacje pomiędzy autofagią, starzeniem i reakcją komórki na uszkodzenia DNA w nabłonku barwnikowym siatkówki.
 • Autofagia jako cel terapeutyczny w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem.
 • Stres oksydacyjny w patogenezie zespołu suchego oka.
 • Genetyczne uwarunkowania oraz strategie leczenia chorób nowotworowych.
 • Tiofunkcjonalizowane farmakofory jako potencjalne leki przeciwnowotworowe.
 • Identyfikacja mechanizmu uwrażliwiania komórek nowotworowych na leki przeciwnowotworowe za pomocą inhibitorów naprawy DNA.
 • Analiza zmian ekspresji genów metabolizmu serotoniny i melatoniny u osób z zaburzeniami czynnościowymi dolnego odcinka dróg oddechowych.
 • Analiza zmian składu mikrobiomu u osób z zaburzeniami czynnościowymi dolnego odcinka dróg oddechowych.

 

Realizowane projekty:

 • Rola autofagii i mechanizmów kontroli jakości mitochondriów w ochronnym działaniu PGC-1alfa przed indukowanymi przez stres oksydacyjny zmianami zwyrodnieniowymi w starzającej się siatkówce - projekt finansowany przez NCN, kierownik prof. dr hab. Janusz Błasiak, nr projektu 2017/27/B/NZ3/00872

 • Aspekty funkcjonalne, genetyczne i epigenetyczne naprawy DNA w reumatoidalnym zapaleniu stawów - projekt finansowany przez NCN, kierownik prof. nadzw. dr hab. Tomasz Popławski, nr projektu 2017/25/B/NZ6/01358
 • Identyfikacja mechanizmów uwrażliwiania komórek ludzkiego raka jajnika na leki przeciwnowotworowe za pomocą inhibitorów szlaków naprawy podwójnych pęknięć DNA - projekt finansowany przez NCN, kierownik mgr Anna Macieja, opiekun prof. nadzw. dr hab. Tomasz Popławski, nr projektu 2016/23/N/NZ7/02023

 • Rola procesu zapalnego, stresu oksydacyjnego i nitryzacyjnego, szlaku katabolitów tryptofanu oraz naprawy DNA przez wycinanie zasad w depresji i w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych, w przedklinicznych i klinicznych badaniach in vitro i in vivo - projekt finansowany przez NCN, kierownik prof. nadzw. dr hab. Tomasz Śliwiński, nr projektu 2015/19/B/NZ7/00410
 • Białka naprawy pęknięć dwuniciowych DNA jako cele dla spersonalizowanej terapii przeciwnowotworowej opartej na syntetycznej letalności - projekt finansowany przez NCN, kierownik prof. nadzw. dr hab. Tomasz Śliwiński, nr projektu 2012/07/B/NZ7/04245 

 • Analiza mechanizmu oddziaływania wybranych bisfenoli na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka - projekt finansowany przez NCN, kierownik prof. nadzw. dr hab. Jaromir Michałowicz, wykonawca prof. dr hab. Katarzyna Woźniak, nr projektu 2012/07/B/NZ7/01174
 • Autophagy as a therapy target in experimental AMD models – projekt finansowany przez Finnish Academy of Sciences i realizowany w University of Eastern Finland, Kuopio, prof. dr hab. Janusz Błasiak – wykonawca 

 

Współpraca krajowa i zagraniczna:

 • Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego w Warszawie
 • Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Ortodoncji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Endokrynologii Porównawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Department of Ophthalmology, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland
 • Department of Structural Biology, University of Texas Health Science Center, San Antonio, TX, USA
 • Pharmaceutical Sciences, Wilkes University, USA
 • Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Publikacje naukowe pracowników Katedry Genetyki Molekularnej UŁ znajdują się na stronie Biblioteki UŁ pod adresem: http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=nauka w bazie Expertus

 

Tematyka prac dyplomowych

 

Tematyka proponowanych prac licencjackich:

 

1.  Komórki macierzyste - fakty i mity.

2. Pluripotentne komórki macierzyste - nadzieja na przełom w leczeniu chorób człowieka.

3. Nowotworowe komórki macierzyste - realny obiekt, czy koncepcja?

4. Starzenie komórkowe a starzenie organizmu.

5. Edytowanie genomów - narzędzie biologii molekularnej i medycyny.

6. Klonowanie macierzystych komórek embrionalnych - problemy techniczne i etyczne.

7. Autofagia - na rozdrożu pomiędzy życiem i śmiercią komórki.

8. Naprawa DNA w warunkach hipoksji.

9. Znaczenie ubikwitylacji białek w procesie naprawy DNA.

10. Molekularne mechanizmy śmierci komórki.

11. Kwasy tłuszczowe w zdrowiu i w chorobie.

12. Sekwencje mikrosatelitarne i ich wykorzystanie w medycynie i sądownictwie.

13. Procesy naprawy DNA - Nobel w dziedzinie chemii w roku 2015.

14. Inżynieria genomowa – fantastyka czy rzeczywistość?

15. Co kształtuje inteligencję – geny czy środowisko?

16. Sekwencjonowanie DNA – historia i nowoczesność.

17. Reakcja łańcuchowa polimerazy – nowe oblicza standardowej techniki badawczej.

 

Tematyka proponowanych prac magisterskich:

 

1. Reakcja na uszkodzenia DNA i autofagia w indukowanych pluripotentnych komórkach macierzystych nabłonka barwnikowego.

2. Związek pomiędzy autofagią i starzeniem w indukowanych pluripotentnych komórkach macierzystych nabłonka barwnikowego.

3. Relacja pomiędzy autofagią, starzeniem i reakcją na uszkodzenia DNA w komórkach z defektami w systemie obrony antyoksydacyjnej.

4. Reakcja na uszkodzenia DNA i jej epigenetyczna regulacja w migrenie.

5. Analiza właściwości przeciwnowotworowych pochodnych 1,6-anhydrocukrów
z heterocyklicznymi układami tiofenu, pirolu i furanu.

6. Uwrażliwianie komórek nowotworowych na leki przeciwnowotworowe za pomocą inhibitorów systemu NHEJ.

7. Ocena poziomu metylacji genów stresu oksydacyjnego i nitryzacyjnego w zaburzeniach depresyjnych nawracających.

8. Ocena poziomu metylacji genów naprawy DNA przez wycinanie zasad w zaburzeniach depresyjnych nawracających.

9. Ocena poziomu ekspresji genów stresu oksydacyjnego i nitryzacyjnego w zaburzeniach depresyjnych nawracających.

10. Ocena poziomu ekspresji genów naprawy DNA przez wycinanie zasad w zaburzeniach depresyjnych nawracających.

11. Molekularne podstawy terapii chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów.

 

Materiały dla studentów: proponowane wykłady monograficzne w roku akademickim 2016/2017

 

Semestr zimowy:

Komórki macierzyste (prof. Janusz Błasiak), Genetyka człowieka (prof. Janusz Błasiak), Odpowiedź komórki na uszkodzenia DNA implikacje dla powstania i leczenia nowotworów (prof. Tomasz Popławski), Zmienność genomów (dr hab. Renat Krupa), Kontrola genów I (prof. Janusz Błasiak), Epigenetyka (prof. Janusz Błasiak), Terapia genowa (prof. Tomasz Śliwiński), Molecular genetics I (prof. Janusz Błasiak), Stem cells (prof. Janusz Błasiak), The human genome (prof. Janusz Błasiak), Human genetics (prof. Janusz Błasiak).

 

Semestr zimowy:

Uszkodzenia i naprawa DNA (prof. Janusz Błasiak), Farmakogenetyka z elementami genetyki praktycznej (prof. Tomasz Popławski), Toksykologia genetyczna żywności i wody (dr hab. Renata Krupa), Genetyka i genomika w medycynie (prof. Janusz Błasiak), Nanotechnologia w biologii i medycynie (prof. Tomasz Śliwiński), Kontrola genów II (prof. Janusz Błasiak), Uwarunkowania genetyczne wybranych chorób człowieka (prof. Katarzyna Woźniak), Molecular genetics II (prof. Janusz Błasiak), Genetic engineering (prof. Janusz Błasiak), Genetics and Genomics in Medicine (prof. Janusz Błasiak), Cell cycle, apoptosis and cancer (prof. Janusz Błasiak), DNA damage and repair (prof. Janusz Błasiak).

 

Przydatne linki

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

http://www.ncn.gov.pl/

http://www.postepybiochemii.pl/

http://www.pbkom.pl/pbkom/index_pl.htm

http://www.phmd.pl

http://www.ltn.lodz.pl

 

 • Galeria zdjęć: brak