p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

KATEDRA FIZJOLOGII I BIOCHEMII ROŚLIN

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Maria Skłodowska

Adres:ul. Banacha 12/16, 90-237, Łódź, budynek A

Tel: +48 42 635 44 20

Fax: +48 42 635 44 23

e-mail:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko Telefon e-mail Budynek/pokój Konsultacje
prof. dr hab. Maria Skłodowska (Kierownik Katedry) +48 42 635 44 20 A/206 wt. 13:00-15:00
prof. dr hab. Henryk Urbanek (emerytowany profesor UŁ) +48 42 635 44 15 A/215 -
dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. nadzw. UŁ +48 42 635 44 14 A/211 wt. 12:00-14:00
dr hab. Urszula Małolepsza, prof. nadzw. UŁ +48 42 635 44 19 A/236 wt. 13:00-15:00
dr hab. Jacek Patykowski, prof. nadzw. UŁ +48 42 635 44 18 A/215 czw. 10:00-12:00
dr Katarzyna Bergier +48 42 635 44 18 A/203 pn. 13:00-15:00
dr hab. Ewa Gajewska, prof. nadzw. UŁ +48 42 635 44 16 A/210  czw. 11:00-13:00
dr Marcin Naliwajski +48 42 635 44 18 A/203 wt. 12:30-14:30
dr Justyna Nawrocka +48 42 635 44 19 A/236  czw. 11:00-13:00
dr Anna Wyrwicka +48 42 635 44 16 A/210 śr. 13:30-15:30
mgr Małgorzata Fronczak +48 42 635 44 23 A/303 prac. techn.
dr Marzena Wielanek +48 42 635 44 16 A/210 prac. techn.
mgr inż. Urszula Świercz +48 42 635 44 17 A/201 prac. techn.
Ewa Guzik +48 42 635 44 17 A/201 prac. techn.

Doktoranci:

Imię i nazwisko            
                           Telefon e-mail Budynek/pokój Konsultacje
mgr Tomasz Kopczewski +48 42 635 44 A/204 pn. 11:00-13:00
mgr Marta Olszewska +48 42 635 44 A/204 czw. 13:00-15:00
mgr Monika Skwarek +48 42 635 44 A/204 śr. 10:00-12:00
mgr Mateusz Wala +48 42 635 44 A/215 czw. 12:00-14:00
mgr Aleksandra Witusińska +48 42 635 44 A/204 czw. 12:00-14:00
mgr Małgorzata Żyźniewska +48 42 635 44 A/204 śr. 11:00-13:00

 

Tematyka badań

 1. Roślinne kultury in vitro. Rozmnażanie roślin ozdobnych, użytkowych, leczniczych, ginących techniką kultur in vitro. Produkcja metabolitów wtórnych o właściwościach leczniczych i prozdrowotnych, barwników spożywczych i kosmetycznych, ekologicznych środków ochrony roślin i antyoksydantów w roślinnych kulturach in vitro.
 2. Biochemiczne mechanizmy odporności roślin na patogeny i szkodniki. Odporność roślin na stresy środowiskowe: zasolenie, kwaśny deszcz, metale śladowe.

Realizowane projekty

 • Projekt badawczy „Integracja metabolizmu węgla, azotu i siarki u ogórka w przebiegu zakażenia Pseudomonas syringae pv. lachrymans w warunkach elicytacji naturalnych reakcji obronnych przy zróżnicowanym nawożeniu azotowym.” (N N310 302339) Kierownik: prof. Maria Skłodowska, Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin WBiOŚ UŁ. Czas realizacji: 2010-2013
 • Uczestnictwo w projekcie międzynarodowym niewspółfinansowanym „Mechanizmy odpornościowe i sygnalne indukowane u fakultatywnego halofita Mesembryanthemum crystalllinum w odpowiedzi na zasolenie i stres biotyczny” realizowanym w ramach Akcji COST FA 0901 (MNiSW Nr 830/1/N-COST/2010/11). Kierownik: dr Ewa Surówka, Instytut Fizjologii Roślin PAN Kraków. Czas realizacji projektu: 2011-2013.
 • Uczestnictwo w projekcie „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, poddziałanie 1.3.1. (WND-POIG.01.03.01-00-129/09). Koordynator Projektu: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Czas realizacji: 2009-2014.
 • Uczestnictwo w projekcie: ”Dlaczego wiązki przewodzące różnią się od tkanki miękiszowej odpornością na patogeny” (NCN 2001/01/B/NZ9/02540). Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Miszalski,Instytut Fizjologii Roślin PAN Kraków. Czas realizacji: 2012 -2014.

Współpraca

Zakład Biologii Stresu Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie

http://www.ifr-pan.krakow.pl

Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach http://www.inhort.pl

Usługi/Ekspertyzy

Wykonanie analiz, opracowań metod i ekspertyz oraz doradztwo w zakresie:

 • wykorzystania krajowych roślin warzywnych i leczniczych do otrzymywania substancji aktywnych biologicznie stosowanych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym;
 • opracowania wydajnych metod izolowania związków aktywnych biologicznie np.: flawonoidów, izotiocyjanianów, saponin, laktonów steroidowych oraz wytwarzania preparatów prozdrowotnych (nutraceutyki);
 • opracowania i wdrażania ekologicznej technologii w produkcji ogrodniczej w aspekcie zawartości i zachowania składników prozdrowotnych w warzywach i owocach świeżych, przechowywanych i przetworzonych;
 • opracowania innowacyjnych technologii w ekologicznej produkcji rolniczej poprzez zastosowanie naturalnych bioaktywatorów odporności roślin na patogeny i szkodniki;
 • wykorzystania roślin do oczyszczania środowiska (fitoremediacja).

Wybrane publikacje

 • Gajewska E., Bernat P., Długoński J., Skłodowska M. (2012) Effect of nickel on membrane integrity, lipid peroxidation and fatty acid composition in wheat seedlings. J. Agron. Crop Sci. 198: 286-294.
 • Gabara B., Kuźniak E., Skłodowska M., Surówka E., Miszalski Z. (2012) Ultrastructural and metabolic modifications at the plant–pathogen interface in Mesembryanthemumcrystallinum leaves infected by Botrytis cinerea. Environ. Exp. Bot. 77: 33-43.
 • Piątczak E., KrólickaA., Wielanek M., Wysokińska H. (2012) Hairy root cultures of Rehmannia glutinosa and production of iridoid and phenylethanoid glycosides. Acta Physiol. Plant. (2012) 34: 2215-2224.
 • Bergier K., Kuźniak E., Wielanek M., Królicka A., Skłodowska M. (2012) Antioxidant profiles and selected parameters of primary metabolism in Physalis ixocarpa hairy roots transformed by two Agrobactarium rhizogenes strains. Acta Biol. Crac. Ser. Bot. 54: 24-33.
 • Gocławski J. Sekulska-Nalewajko J., Kuźniak E. (2012) Neural network segmentation of images from stained cucurbits leaves with colour symptoms of biotic and abiotic stresses. Int. J. Appl. Math. Comp. Sci. 22: 669-684.
 • Kuźniak E., GabaraB., Skłodowska M., Libik-Konieczny M., Miszalski Z. (2011) Effects of NaCl on the response of the halophyteMesembryanthemum crystallinum callus to Botrytis cinerea infection. Biol. Plant. 55: 423-430.
 • Libik-Konieczny M., Surowka E., Kuźniak E., Nosek M., Miszalski Z. (2011) Effects of Botrytis cinerea and Pseudomonas syringae infection on the antioxidant profile of Mesembryanthemum crystallinum C3/CAM intermediate plant. J. Plant Physiol. 168: 1052-1059.
 • Skłodowska M., Gajewska E.,Kuźniak E., Wielanek M., Mikiciński A., Sobiczewski P. (2011) Antioxidant profile and polyphenol oxidase activities in apple leaves after Erwinia amylovora infection and pretreatment with a benzothiadiazole-type resistance inducer (BTH). J. Phytopathol. 159: 495-504.
 • Kaluzna-Czaplinska J., Bergier K. (2011) Chemical constituents of the methanol extract of hairy roots of Physalis ixocarpa. Chem. Nat. Comp. 47: 295-296.
 • Kuźniak E., GabaraB., Skłodowska M., Libik-Konieczny M., Miszalski Z. (2011) Effects of NaCl on the response of the halophyteMesembryanthemum crystallinum callus to Botrytis cinerea infection. Biol. Plant. 55: 423-430.
 • Skłodowska M., Gajewska E., Kuźniak E., Mikiciński A., Sobiczewski P. (2010) BTH-mediated antioxidant system responses in apple leaf tissues. Sci. Hort. 125: 34-40.
 • Kuźniak E., KornasA., Gabara B., Ullrich C., Skłodowska M., Miszalski Z. (2010) Interaction of Botrytis cinerea with the intermediate C3-CAM plant Mesembryanthemum crystallinum. Environ. Exp. Bot. 69: 137-147.
 • Gajewska E., Skłodowska M. (2010) Differential effect to of equal coper, cadmium and nickel concentration on biochemical reactions in wheat seedlings. Ecotoxicol. Environ. Saf. 73: 996-1003.
 • Kornas A., Kuźniak E., Ślesak I., Miszalski Z. (2010) The key role of the redox status in regulation of metabolism in photosynthesizing organisms. Acta Bioch. Pol. 57: 143-151.
 • Grąbkowska R., Królicka A., Mielicki W., Wielanek M., Wysokińska H. (2010) Genetic transformation of Harpagophytum procumbens by Agrobacterium rhizogenes: iridoid and phenylethanoid glycoside accumulation in hairy root cultures. Acta Physiol. Plant. 32: 665-673.
 • Wielanek M., Królicka A., Bergier K., Gajewska E., Skłodowska M. (2009) Transformation of Nasturtium officinale, Barbarea verna and Arabis caucasica for hairy roots and glucosinolate-myrosinase system production. Biotech. Lett. 31: 917-921.
 • Gajewska E., Wielanek M., Bergier K., Sklodowska M. (2009) Nickel-induced depression of nitro gen assimilation in wheat roots. Acta Physiol. Plant. 31: 1291-1300.
 • Gocławski J., Sekulska-Nalewajko J., Gajewska E., Wielanek M. (2009) An automatic segmentation metod for scanned images of wheat root systems with dark discolourations. Int. J. Appl. Math. Comp. Sci. 19: 679-689.
 • Gajewska E., Skłodowska M.(2008) Differential biochemical responses of wheat shoots and roots to nickel stress: antioxidative reactions and proline accumulation. Plant Growth Regul. 54: 179-188.
 • Gapińska M., Skłodowska M., Gabara B. (2008) Effect of short- and long-term salinity on the activities of antioxidative enzymes and lipid peroxidation in tomato roots. Acta Physiol. Plant. 30: 11-18.

Tematyka prac dyplomowych

Przykładowe tematy prac licencjackich:
 • Żurawina – zdrowie w naturze.
 • Nutraceutyki – preparaty na bazie substancji biologicznie czynnych otrzymywanych z roślin.
 • Alergeny roślinne.
 • Rośliny użytkowe w fitoterapii.
 • Wykorzystanie kultur korzeni włośnikowatych do produkcji roślin transgenicznych.
 • Oddziaływania allelopatyczne roślin wyższych i ich znaczenie ekologiczne.
 • Jak porozumiewają się rośliny? Rola sygnałów chemicznych w interakcji roślin ze środowiskiem.
 • Praktyczne aspekty roślinnych kultur in vitro.
Przykładowe tematy prac magisterskich:
 • Akumulacja selenu i jej wpływ na zawartość tearubryn i tiofenów w korzeniach transformowanych Schkuhria pinnata.
 • Wytwarzanie alkaloidów tropanowych w kulturach korzeni włośnikowatych Physalis ixocarpa.
 • Właściwości fitoremediacyjne kultur korzeni transformowanych Tropaeolum majus L. i Oxalis triangularis L.
 • Związki fenolowe w reakcjach obronnych roślin ogórka (Cucumis sativus L.) i pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) indukowanych przez wybrane szczepy Trichoderma.
 • Zmiany aktywności wybranych enzymów antyoksydacyjnych w siewkach drzew iglastych po ataku owadów.
 • Analiza potencjału antyoksydacyjnego i profilu związków fenolowych u Physalis peruviana i Solanum nigrum.
 • Udział reaktywnych form tlenu i kwasu salicylowego w reakcji ogórka (Cucumis sativius L.) na infekcję Pseudomonas syringae pv lachrymans.
 • Wpływ traktowania selenem na toksyczność niklu w siewkach pszenicy.

Materiały dla studentów

Podręczniki z zakresu fizjologii roślin, biochemii roślin i biotechnologii oraz konspekty do ćwiczeń dostępne w bibliotece Katedry Fizjologii i Biochemii Roślin.