p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

KATEDRA BIOTECHNOLOGII MOLEKULARNEJ I GENETYKI

Kierownik Katedry: dr hab. Renata Kontek, prof. UŁ

Adres:  ul. Banacha 12/13, 90-237, Łódź, budynek A

 Tel: +48 42 635 44 24

e-mail:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

dr hab. Tomasz Sakowicz, prof. UŁ

+48 42 635 44 28

A/332

pn. 10:00-11:00

dr Aneta Gerszberg

+48 42 635 42 19

A/335

czw. 9:30-10:30

dr Katarzyna Hnatuszko-Konka

+48 42 635 42 19

A/335

śr.
 10:30-11:30

dr Tomasz Kowalczyk

+48 42 635 44 27

A/317

pn. 11:30-12:30

mgr Jolanta Krysiak

+48 42 635 44 23

A/319

prac. techn.

mgr Tomasz Wiśniak

+48 42 635 44 23

A/303

prac. techn.

Danuta Michalak

+48 42 635 44 23

A/318

prac. obługi

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

mgr Ewelina Łojewska

+48 42 635 44 27

A/318

pt.
15:00-16:00

 

Tematyka badań

 • Roślinne kultury in vitro
 • Inżynieria genetyczna roślin
 • Konstrukcja wektorów do transformacji genetycznej roślin
 • Produkcja rekombinowanych białek o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwnowotworowych w roślinnych systemach ekspresyjnych
 • Inżynieria metaboliczna komórek roślinnych

Materiał badawczy to szerokie spektrum komórek i tkanek roślinnych różnych gatunków roślin uprawnych i leczniczych.

Współpraca

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
 • Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UŁ
 • Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • University of Trás-os-Montes and Alto Douro, School of Life & Environment Sciences, Department of Genetics and Biotechnology, Vila Real, Portugalia

Wybrane publikacje

 • Gerszberg A., Hnatuszko-Konka K., Kowalczyk T., 2015. In vitro regeneration of eight cultivars of Brassica oleracea var. capitata. In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant 51(1):80-87.
 • Hnatuszko-Konka K., Kowalczyk T., Gerszberg A., Kononowicz A.K., 2014.Phaseolus vulgaris – recalcitrant potential.Biotechnology Advances 32 (7): 1205-15.
 • Kowalczyk T., Gerszberg A., Durańska P., Biłas R., Hnatuszko-Konka K., 2018. High efficiency transformation of Brassica oleracea var. botrytis plants by Rhizobium rhizogenes. AMB Express 8:125.
 • Sitarek P., Kowalczyk T., Picot L., Michalska-Hejduk D, Bijak M., Białas A.J., Wielanek M., Śliwiński T., Skała E., 2018. Growth of Leonurus sibiricus L. roots with over-expression of AtPAP1 transcriptional factor in closed bioreactor, production of bioactive phenolic compounds and evaluation of their biological activity. Ind. Crops Prod.  122, 732–739
 • Gerszberg A., Hnatuszko-Konka K., Kowalczyk T., Kononowicz AK., 2016.Efficient in vitro callus induction and plant regeneration protocol for different polish tomato cultivars. Not Bot Horti Agrobo 44(2):452-458.
 • Ranoszek-Soliwoda K., Czechowska E., Tomaszewska E., Celichowski G., Kowalczyk T., Sakowicz T., Szemraj J, Grobelny J. Catalase-modified gold nanoparticles: determination of the degree ofprotein adsorption by gel electrophoresis Colloids Surf. B Biointerfaces, 1 (2017), pp. 533-539
 • Olejniczak SA., Łojewska E., Kowalczyk T., Sakowicz T., 2016 Chloroplasts: state of research and practical applications of plastome sequencing. Planta 244:517–527
 • Gerszberg A., Hnatuszko-Konka K., 2017.Tomato tolerance to abiotic stress - a review of most often engineered target sequences. Plant Growth Regul 83:175-198
 • Gerszberg A., 2018. Tissue culture and genetic transformation of cabbage (Brassica oleracea var. capitata): an overview. Planta, 248: 1037-1048,
 • Hnatuszko-Konka K., Łuchniak P., Wiktorek-Smagur A., Gerszberg A., Kowalczyk T.,Gatkowska J., Andrzej K Kononowicz., 2016. The pharmaceutics from the foreign empire: the molecular pharming of the prokaryotic staphylokinase in Arabidopsis thaliana plants
  World Journal of Microbiology and Biotechnology 2016; Vol 32, 7  
 • Grzegorczyk-Karolak I., Wiktorek-Smagur A., Hnatuszko-Konka K., 2018. An untapped resource in the spotlight of medicinal biotechnology: The genus Scutellaria. Biotechnology 19(5):358-371. doi: 10.2174/1389201019666180626105402.
 •  Lojewska E., Kowalczyk T.,  Olejniczak S.,  Sakowicz T., 2016 Extraction and purification methods in downstream processing of plant-based recombinant proteins Protein Expr. Purif., 120  pp. 110-117
 • Weremczuk–Jeżyna I., Grzegorczyk-Karolak I., Frydrych B., Hnatuszko-Konka K., Gerszberg A., Wysokińska H., 2017, Rosmaric acid accumulation and antioxidant potential od Dracocephalum moldavica L. cel suspension culture. Not Bot Horti Agrobo 45(1): 215-219.

Książki i monografie:

 • Wiktorek-Smagur A, Hnatuszko-Konka K, Gerszberg A, Kowalczyk T., 2015. Arabidopsis thaliana transformation - a Little weed with thousand faces. In Feagaiga C. (ed) Arabidopsis thaliana: cultivation, life cycle and functional genomics. NOVA Science Publishers, Inc. (NOVA).
 • Wiktorek-Smagur A., Hnatuszko-Konka K., Gerszberg A., Kowalczyk T., Łuchniak P., Kononowicz A.K. 2012. Green way of biomedicine – How to force plants to produce new important proteins. Transgenic Plants – Advances and Limitations, Yelda Ozden (Ed.), ISBN 978-953-307-953-0, InTech

Tematyka prac dyplomowych

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 • Oszacowanie potencjału przeciwgrzybiczego i przeciwbakteryjnego ekstraktów roślinnych względem szerokiego spektrum patogennych szczepów bakteryjnych
 • Konstrukcja kaset ekspresyjnych dla produkcji rekombinowanych białek w roślinach oraz dla uzyskania nowych cech jak tolerancja na stres abiotyczny
 • Opracowywanie alternatywnych metod transformacji Phaseolus vulgaris.
 • Uzyskiwanie korzeni włośnikowatych na wybranych gatunkach roślin  jako źródło peptydów i białek o właściwościach przeciwbakteryjnych
 •  Identyfikacja i charakterystyka wybranych miRNA w genomach roślin
 • Sekwencje promotorów w wybranych gatunkach jedno- (dwuliściennych) – analizy porównawcze
 • Geny/enzymy szlaków metabolicznych w wybranych gat. roślin – analizy bioinformatyczne
 • Genomy chloroplastowe – analizy porównawcze glonów (gat. jedno-, dwuliściennych)
 • Genomy chloroplastowe vs mitochondrialne – analizy porównawcze
 • Optymalizacja regeneracji in vitro i transformacja genetyczna wybranych gatunków roślin uprawnych, leczniczych oraz ozdobnych

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 • Korzenie włośnikowate jako źródło cennych metabolitów wtórnych
 • Rekombinowane białka pochodzenia roślinnego
 • Inżynieria metaboliczna komórek roślinnych
 • Polipeptydy elastynopodobne – budowa, właściwości, zastosowanie w medycynie
 • Tytoń, źródłem cennych biofarmaceutyków
 • Roślinne substancje kardioaktywne
 • Bioinformatyczne bazy danych – przykłady i zastosowanie
 • Projekty sekwencjonowania genomów
 • Organizmy modyfikowane genetycznie – przykłady, perspektywy
 • Zjawisko autofagii u roślin
 • Biotechnologia roślin – najbardziej spektakularne dokonania ostatnich lat
 • Konstrukcja kaset ekspresyjnych dla produkcji rekombinowanych białek w roślinach oraz dla uzyskania nowych cech jak tolerancja na stres abiotyczny
 • Rekombinowane białka – systemy produkcji, izolowanie i oczyszczanie

 

PRACOWNIA CYTOGENETYKI   

Kierownik Pracowni: dr hab. Renata Kontek, prof. UŁ

Adres:  ul. Banacha 12/13, 90-237, Łódź, budynek A

 Tel: +48 42 635 44 24

Fax: +48 42 635 44 23

e-mail:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

dr hab. Renata Kontek, prof. UŁ (Kierownik Pracowni)

+48 42 635 44 24

A/314

pn. 14:00-15:00

prof. dr hab. Regina Osiecka (prof. emerytowany)

-

-

-

dr hab. Alina Błaszczyk, prof. UŁ

+48 42 635 44 26

A/308

czw. 13:00-14:00

dr Beata Marciniak

+48 42 635 44 26

A/334

 wt. 11:00-12:00

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

mgr Karol Bukowski

+48 42 635 44 26

A/334

-

mgr Gabriela Gajek

+48 42 635 44 26

  A/334 -

mgr Mateusz Kciuk

+48 42 635 44 26

A/334 -

 

Tematyka badań

1.   Badania stopnia cytotoksyczności (testy żywotności komórek, apoptoza (cytometr przepływowy, barwienia fluorochromami, drabinka, cykl komórkowy, stres oksydacyjny) i genotoksyczności (stopień uszkodzeń DNA, kinetyka napraw) związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowymi (np. związków nowozsyntetyzowanych czy pochodzenia roślinnego) z wykorzystaniem komórek linii nowotworowych człowieka oraz limfocytów krwi obwodowej.
2.    Badania aktywności biologicznej związków o właściwościach antyoksydacyjnych.  

W naszej Pracowni wszystkie badania prowadzone są w oparciu o hodowle komórek człowieka in vitro.

Współpraca

 1. University of New Mexico Health Sciences Center, Department of Pediatrics, Division of Hematology and Oncology, Albuquerque, NM, USA
 2. Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
 3. Zakład Molekularnych Podstaw Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 4. Katedra Chemii Organicznej Uniwersytetu Łódzkiego
 5. Zakład Biochemii i Jakości Plonów, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa   w Puławach

Usługi/Ekspertyzy

 1. Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
 2. Zakład Molekularnych Podstaw Medycyny Uniwersytetu Medycznego
 3. Katedra Chemii Organicznej Uniwersytetu Łódzkiego
 4. Katedra Biochemii Ogólnej UŁ
 5. Zakład Chemii Bionieorganicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Wybrane publikacje

 1. Kontek R., Nowicka H., 2013, The modulatory effect of melatonin on genotoxicity of iriontecan in normal lymphocytes and cancer cells, Drug and Chemical Toxicology 36(3): 335 – 342.
 2. Kontek R., Jakubczak M., Matławska-Wasowska K., 2014, The antioxidants, vitamin A and E but not vitamin C and melatonin enhance the proapoptotic effects of irinotecan in cancer cells in vitro, Toxicology in Vitro 28, 282-291.
 3. Nowak M., Malinowski Z., Jóźwiak A., Fornal E., Błaszczyk A., Kontek R., 2014, Substituted benzoquinazolinones. Part 1: Synthesis of 6-aminobenzo[h] quinazolinones via Buchwald-Hartwig amination from 6-bromobenzo[h] quinazolinones, Tetrahedron 70, 5153-5160.
 4. A.A. Klimczak, A. Matusiak, J. Lewkowski, J.Bitner, J. Szemraj, R. Kontek, 2015, Dimethyl (2-furyl)-N-(2-methoxyphenyl)aminomethylphosphonate Induces Apoptosis in Esophageal Squamous Cancer Cells. Structure vs. Activity of Its Selected Analogs, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, Phosphorus, Sulfur, and Silicon 190:1088–1099.
 5. Z. Malinowski, E. Fornal, M. Nowak, R. Kontek, G. Gajek, B. Borek, 2015, Synthesis and biological evaluation of some amino- and sulfanyl- 3H-quinazolin-4-one derivatives as potential anticancer agents, Monatshefte fur Chemie - Chemical Monthly, 146:1723–1731.
 6. Nowak M., Malinowski Z., Jóźwiak A., Kontek R., 2015, Substituted benzoquinazolinones. Part 2: Synthesis of 6-aminobenzo[h] quinazolinones via Buchwald-Hartwig amination from 6-bromobenzo[h] quinazolinones, Tetrahedron 7: 9463-9473
 7. Lewkowski J., Moya M.R., Wrona-Piotrowicz A., Zakrzewski J., Kontek R. and Gajek G., 2016, Synthesis, fluorescence properties and the promising cytotoxicity of pyrene–derived aminophosphonates, Beilstein J. Org. Chem., 12, 1229–1235.
 8. K. Adach, M. Fijalkowski, G. Gajek, J. Skolimowski, R. Kontek, A. Blaszczyk, Studies on the cytotoxicity of diamond nanoparticles against human cancer cells and lymphocytes, Chemico-Biological Interactions, Volume 254, 25 July 2016, Pages 156-166
 9. Kontek R., Kontek B. and Grzegorczyk K., 2013, Vitamin C modulates DNA-damage induced by hydrogen peroxide in the human colorectal adenocarcinoma cell lines (HT29) estimated by comet assay in vitro, Archives of Medical Science 6: 1006-1012.
 10. Błaszczyk A., Augustyniak A., Skolimowski J., 2013, Ethoxyquin: An Antioxidant Used in Animal Feed, International Journal of Food Science, article ID 585931, 12 pages; DOI: 10.1155/2013/585931
 11. Marciniak B., Łopaczyńska D., Kowalczyk E., Skośkiewicz J., Witczak M., Majczyk M., Grabowicz W., Ferenc T., 2013, Evaluation of micronuclei in mice bone marrow and antioxidant systems in erythrocytes exposed to α-amanitin.; Toxicon 63: 147-153
 12. Błaszczyk A., Skolimowski J., 2015, Cytotoxicity and genotoxicity of ethoxyquin used as an antioxidant, Food Reviews International, 31: 222-235
 13. Plak A., Gajek G., Błaszczyk A. 2015, Aneuploidy of chromosome 21: the most important risk factors, Postępy Biologii Komórki 4
 14. B. Marciniak i wsp., 2015, „Zagrożenia zdrowia publicznego. Zdrowie człowieka a środowisko. Część 2”. red. Andrzej Denys, wyd. Wolters Kluwer S.A. Warszawa

Tematyka prac dyplomowych

Tematyka prac licencjackich (przykłady):

 1. Czy witaminy antyoksydacyjne mają wpływ na proces karcynogenezy?
 2. Rola autofagii w terapii przeciwnowotworowej.
 3. Przyczyny powstawania nowotworów
 4. Badania genetyczne i ich wykorzystanie
 5. Techniki cytogenetyczne wykorzystywane w badaniach genomu człowieka
 6. Wybrane metody biologii molekularnej stosowane w kryminalistyce
 7. Genetyczne podstawy chorób metabolicznych
 8. Związki roślinne – potencjalne źródło parafarmaceutyków
 9. Markery nowotworowe
 10. Komórki nowotworowe a stres oksydacyjny
 11. Uszkodzenia DNA indukowane mutagenami
 12. Chromosom Y u człowieka
 13. Rodzaje aberracji chromosomowych w wybranych typach nowotworów człowieka
 14. Mukowiscydoza i jej podłoże genetyczne
 15. Fenyloketonuria – choroba metaboliczna
 16. Albinizm – białe piękno czy klątwa?
 17. Daltonizm – świat widziany inaczej
 18. …..i wiele, wiele innych

Tematyka prac magisterskich:

Tematyka prac magisterskich prowadzonych w Pracowni Cytogenetyki jest ściśle związana       z głównym profilem badań prowadzonych w naszej jednostce (badania cytotoksyczności          i genotoksyczności). Prace powstają w oparciu o układy doświadczalne in vitro (prace z hodowlami komórek prawidłowych i nowotworowych z użyciem wszystkich dostępnych metod, które wykorzystujemy w Pracowni Cytogenetyki). Współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, lekarzami – klinicystami, chemikami i farmaceutami. Po szczegółowe informacje zapraszamy do odwiedzenia naszej Pracowni, która mieści się w budynku A, na III piętrze, pokoje 307 –  314. Zapraszamy :)

                                                                                                                                    
Galeria zdjęć:

Zdjęcia komórek apoptotycznych nowotworu płuc wybarwionych bromkiem etydyny i oranżem akrydyny (praca magisterska A. Kluka 2010)

 

 

Badanie cytotoksyczności z wykorzystaniem testu MTT (zdjęcia płytek, praca magisterska A. Iwaniuk 2011)

                 

 

 

Zdjęcia komet po działaniu SN-38 na komórki nowotworu jelita grubego (praca magisterska H. Machałowska 2011)