p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

KATEDRA BIOFIZYKI SKAŻEŃ ŚRODOWISKA

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Bożena Bukowska

Adres: Pomorska 141/143, budynek D

Tel: +48 42 635 44 75

Fax: +48 42 635 44 73

e-mail:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko Telefon e-mail Budynek/
pokój
Konsultacje

Prof. dr hab. Bożena Bukowska
(Kierownik Katedry)

+48 42
635 44 75
D/BFi-45 poniedziałek
10:00–12:00

Dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ

+48 42
635 44 75
D/BFi-45 poniedziałek
12:00–14:00

Dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. UŁ

+48 42
635 44 53
D/BFi-47 środa
14:00–16:00

Dr hab. Piotr Duchnowicz

+48 42
635 44 49
D/BFi-46 środa
12:00–14:00

Dr Katarzyna Mokra

+48 42
635 44 49

D/Bfi-46 czwartek
11:00–12:30

Dr Paulina Sicińska

+48 42
635 44 53

D/BFi-47 wtorek
11:00–13:00

 

Doktoranci:

Imię i nazwisko Telefon e-mail Budynek/
pokój
Konsultacje

Mgr Kinga Kik

+48 42
635 44 53

D/Bfi-15 wtorek
11:00–12:30

Mgr Anna Włuka

+48 42
635 44 53

D/Bfi-15 wtorek
11:00–12:30

 

Tematyka badań Katedry Biofizyki Skażeń Środowiska:

 1. Ocena wpływu prooksydacyjnego, apoptotycznego i genotoksycznego wybranych pestycydów, ich metabolitów i produkcyjnych zanieczyszczeń w komórkach krwi człowieka.
 2. Wpływ ftalanów i ich metabolitów na komórki krwi człowieka
 3. Ocena wpływu bisfenoli oraz związków chloro- i bromoorganicznych na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi człowieka.
 4. Struktura i funkcja erytrocytów osób z czerwienicą i nadpłytkowością.
 5. Struktura i funkcja erytrocytów osób z dyslipidemią po suplementacji flawonoidami.
 6. Badanie uszkodzeń erytrocytów w różnych jednostkach chorobowych (dislipidemia, zespół metaboliczny).
 7. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na strukturę i funkcję erytrocytów.
 8. Zastosowanie flawonoidów w leczeniu osób z zespołem metabolicznym.
 9. Badanie zjawiska termotolerancji w erytrocytach.
 10. Analiza właściwości biologicznych wodnych i etanolowych ekstraktów z czepoty puszystej (Uncaria tomentosa) oraz różeńca górskiego (Rhodiola rosea L).
 11. Ocena cytotoksycznego wpływu bromfenwinfosu, jego metabolitów i zanieczyszczeń przemysłowych na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi człowieka.
 12. Analiza właściwości prooksydacyjnych, proapoptotycznych i genotoksycznych glifosatu, jego metabolitów i zanieczyszczeń w jednojądrzastych komórkach krwi człowieka.
 13. Ocena oddziaływania bisfenoli na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka.
 14. Ocena wpływu zwiazków halogenoorganicznych na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi człowieka.

 

Realizowane projekty przez Katedrę Biofizyki Skażeń Środowiska:

2018–2019 Działanie naukowe Miniatura 2 przyznane przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Ocena wpływu trwałego zanieczyszczenia organicznego PFOS oraz jego wybranych przemysłowych zamienników na jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka”, kierownik: dr Katarzyna Mokra.

2016–2019 Projekt badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Fizjologiczne znaczenie obniżenia ekspresji PARP1 dla aktywowania proksymalnych i dystalnych (wzmacniaczy) regionów cis-regulatorowych NF-kB-zależnych genów IL1b oraz TNFa w trakcie różnicowania prozapalnych makrofagów (fenotyp M1) i ich aktywacji bakteryjną endotoksyną”. Projekt nr 2015/19/N/NZ2/01735, kierownik: mgr Ewelina Wiśnik.

2014–2015 Projekt badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Ocena właściwości prooksydacyjnych, proapoptotycznych i genotoksycznych glifosatu, jego metabolitów i produkcyjnych zanieczyszczeń w jednojądrzastych komórkach krwi człowieka”. Projekt nr 2013/11/N/NZ7/00371, kierownik: mgr Marta Kwiatkowska.

2013–2016 Projekt badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Analiza mechanizmu oddziaływania wybranych bisfenoli na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka”. Project nr: 2012/07/NZ7/01174, „OPUS 4”, kierownik: dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. UŁ.

2013–2014 Polsko-szwajcarski projekt badawczy przyznany przez Scientific Exchange Programme SCIEX-NMS, pt. „Rola PARP1 i SIRT1/2 jako regulatora ekspresji NFkB-zależnych genów w trakcie osteoclastogenezy”. Projekt nr CCO-CRUS 12.193, wykonawca: dr Agnieszka Robaszkiewicz.

2011–2014 Projekt badawczy przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pt. „Ocena bioakumulacji wybranych metali w bezkręgowcach bentosowych (Chironomidae) o rozmaitych adaptacjach do środowiska”, nr N N304 023240, Katedra Ekologii i Zoologii Bezkręgowców UŁ, wykonawca dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. UŁ, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska UŁ.

 

Współpraca krajowa Katedry Biofizyki Skażeń Środowiska:

Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
Katedra Endokrynologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
Oddział Hematologii Szpital im. M. Kopernika Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
Pracownia Spektroskopii Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego Politechniki Wrocławskiej;
Instytut Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej;
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu;
Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie;
Laboratorium Ochrony Środowiska Instytutu Biopolimerów i Włókien Sztucznych w Łodzi.

 

Usługi/Ekspertyzy wykonywane przez Katedrę Biofizyki Skażeń Środowiska:

Prof. dr hab. Maria Koter-Michalak – ekspert w ramach projektu WROVASC – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej – Zadanie nr 20 „Zastosowanie promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni do protekcji elementów morfotycznych krwi w systemach pozaustrojowego obiegu krwi oraz przechowalnictwie preparatów krwiopochodnych”. Projekt prowadzony przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy.

 

Wybrane publikacje Katedry Biofizyki Skażeń Środowiska:

2019

 1. Jarosiewicz M., Krokosz A., Marczak A., Bukowska B. (2019) Changes in the activities of antioxidant enzymes and reduced glutathione level in human erythrocytes exposed to selected brominated flame retardants. Chemosphere, 227:93–99. doi: doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.04.008
 2. Sicińska P. (2019) Di-n-butyl phthalate, butylbenzyl phthalate, and their metabolites exhibit different apoptotic potential in human peripheral blood mononuclear cells. Food Chem. Toxicol., 133:110750. doi: 10.1016/j.fct.2019.110750
 3. Bukowski K., Wysokinski D., Mokra K., Wozniak K. (2019) DNA damage and methylation induced by organophosphate flame retardants: Tris(2-chloroethyl) phosphate and tris(1-chloro-2-propyl) phosphate in human peripheral blood mononuclear cells. Hum. Exp. Toxicol., 38(6):724–733. doi: 10.1177/0960327119839174
 4. Jarosiewicz M., Michałowicz J., Bukowska B. (2019) In vitro assessment of eryptotic potential of tetrabromobisphenol A and other bromophenolic flame retardants. Chemosphere, 215:404–412. doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.09.161

2018

 1. Mokra K., Bukowski K., Woźniak K. (2018) Effects of tris(1-chloro-2-propyl)phosphate and tris(2-chloroethyl)phosphate on cell viability and morphological changes in peripheral blood mononuclear cells (in vitro study). Hum. Exp. Toxicol., 37(12):1336–1345. doi: 10.1177/0960327118783529
 2. Woźniak E., Sicińska P., Michałowicz J., Woźniak K., Reszka E., Huras B., Zakrzewski J., Bukowska B. (2018) The mechanism of DNA damage induced by Roundup 360 PLUS, glyphosate and AMPA in human peripheral blood mononuclear cells – genotoxic risk assessement. Food Chem. Toxicol., 120:510–522. doi: 10.1016/j.fct.2018.07.035
 3. Bukowska B., Huras B., Jarosiewicz M., Witaszewska J., Słowińska M., Mokra K., Zakrzewski J., Michałowicz J. (2018) The effect of two bromfenvinphos impurities: BDCEE and β-ketophosphonate on oxidative stress induction, acetylcholinesterase activity, and viability of human red blood cells. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst. Environ. Eng., 53(10):931–937.
  doi: 10.1080/10934529.2018.1462908
 4. Michałowicz J., Włuka A., Cyrkler M., Maćczak A., Sicińska P., Mokra K. (2018) Phenol and chlorinated phenols exhibit different apoptotic potential in human red blood cells (in vitro study). Environ. Toxicol. Pharmacol., 61:95–101. doi: 10.1016/j.etap.2018.05.014
 5. Sicińska P. (2018) Di-n-butyl phthalate, butylbenzyl phthalate and their metabolites induce haemolysis and eryptosis in human erythrocytes. Chemosphere, 203:44–53.
  doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.03.161
 6. Duchnowicz P., Ziobro A., Rapacka E., Koter-Michalak M., Bukowska B. (2018) Changes in cholinesterase activity in blood of adolescent with metabolic syndrome after supplementation with extract from Aronia melanocarpa. Biomed. Res. Int., 2018:5670145. doi: 10.1155/2018/5670145

2017

 1. Maćczak A., Duchnowicz P., Sicińska P., Koter-Michalak M., Bukowska B., Michałowicz J. (2017) The in vitro comparative study of the effect of BPA, BPS, BPF and BPAF on human erythrocyte membrane; perturbations in membrane fluidity, alterations in conformational state and damage to proteins, changes in ATP level and Na+/K+ ATPase and AChE activities. Food Chem. Toxicol., 110:351–359. doi: 10.1016/j.fct.2017.10.028
 2. Kwiatkowska M., Reszka E., Woźniak K., Jabłońska E., Michałowicz J., Bukowska B. (2017) DNA damage and methylation induced by glyphosate in human peripheral blood mononuclear cells (in vitro study). Food Chem. Toxicol., 105:93–98. doi: 10.1016/j.fct.2017.03.051
 3. Maćczak A., Cyrkler M., Bukowska B., Michałowicz J. (2017) Bisphenol A, bisphenol S, bisphenol F and bisphenol AF induce different oxidative stress and damage in human red blood cells (in vitro study). Toxicol. In Vitro, 41:143–149. doi: 10.1016/j.tiv.2017.02.018
 4. Sicinska P., Bukowska B., Pajak A., Koceva-Chyla A., Pietras T., Nizinkowski P., Gorski P., Koter-Michalak M. (2017) Decreased activity of butyrylcholinesterase in blood plasma of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Arch. Med. Sci., 13(3):645–651. doi: 10.5114/aoms.2016.60760
 5. Mokra K., Kuźmińska-Surowaniec A., Woźniak K., Michałowicz J. (2017) Evaluation of DNA-damaging potential of bisphenol A and its selected analogs in human peripheral blood mononuclear cells (in vitro study). Food Chem. Toxicol., 100:62–69. doi: 10.1016/j.fct.2016.12.003
 6. Wiśnik E., Pikus E., Duchnowicz P., Koter-Michalak M. (2017) Tolerance of monocytes and macrophages in response to bacterial endotoxin. Postepy Hig Med Dosw (Online), 71(0):176–185.
 7. Jarosiewicz M., Bukowska B. (2017) Tetrabromobisphenol A – Toxicity, environmental and occupational exposures. Med. Pracy, 68(1):121–134. doi: 10.13075/mp.5893.00491

 

Tematyka prac dyplomowych Katedry Biofizyki Skażeń Środowiska:

Przykładowe tematy prac licencjackich realizowanych w Katedrze Biofizyki Skażeń Środowiska:

 1. Hipertermia w terapii antynowotworowej.
 2. Parabeny w kosmetykach.
 3. Substancje toksyczne naturalnego pochodzenia skażające produkty spożywcze.
 4. Wpływ ftalanów na rozwój i zdrowie dzieci.
 5. Zastosowanie różnych suplementów diety w zespole metabolicznym.
 6. Rola cholesterolu w erytrocytach.
 7. Bisfenol A – zagrożenia epidemiologiczne.
 8. Nienasycone kwasy tłuszczowe – budowa, źródła pochodzenia i rola w organizmie.
 9. Metabolizm flawonoidów.
 10. Zastosowanie flawonoidów w medycynie.
 11. Amygdalina i inne naturalne szkodliwe substancje w pokarmach roślinnych.
 12. Akrylamid – występowanie w żywności, metabolizm i toksyczność.
 13. Mechanizmy powstawania, toksyczność i reakcje ograniczające zawartość akrylamidu w żywności.
 14. Zagrożenia i korzyści stosowania roślin modyfikowanych genetycznie.
 15. Suplementy diety - charakterystyka i działanie uboczne.
 16. Związki toksyczne skażające żywność.
 17. Interakcje leków z żywnością.
 18. Dioksyny – toksyczność, mechanizm działania, próba oceny zagrożenia dla ludzi i zwierząt.
 19. Bisfenol A – występowanie w środowisku i otoczeniu człowieka oraz oddziaływanie toksyczne.
 20. Indukcja apoptozy przez wybrane związki chloroorganiczne.
 21. Woda – substancje zanieczyszczające i technologie uzdatniania.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich realizowanych w Katedrze Biofizyki Skażeń Środowiska:

 1. Wpływ bliskiej podczerwieni (NIR) na termotolerancję erytrocytów człowieka.
 2. Ocena jedno i dwuniciowych uszkodzeń DNA jednojądrzastych komórek krwi człowieka pod wpływem bisfenolu A i jego wybranych analogów.
 3. Wpływ wybranych ftalanów na uszkodzenia DNA w jednojądrzastych komórkach krwi człowieka.
 4. Wpływ bisfenolu A oraz S na poziom stresu oksydacyjnego w erytrocytach człowieka.
 5. Wpływ sejfnerów na erytrocyty człowieka.
 6. Wpływ statyn na erytrocyty ludzi chorych na hipercholesterolemię.
 7. Wpływ krioterapii miejscowej na strukturę i funkcję erytrocytów.
 8. Wpływ związków fosforoorganicznych i ich zanieczyszczeń na limfocyty człowieka.
 9. Oddziaływanie bisfenolu A i jego wybranych analogów na zmiany apoptotyczne w jednojądrzastych komórkach krwi człowieka.
 10. Ocena wpływu wybranych bisfenoli na zmiany eryptotyczne w erytrocytach człowieka.

 

Materiały dla studentów:

 1. Stanley E. Manahan „Toksykologia środowiskowa”, PWN Warszawa 2006.
 2. Siemiński M., „Środowiskowe zagrożenia zdrowia”, PWN Warszawa 2001.
 3. Hrynkiewicz A. Z., „Człowiek i promieniowanie jonizujące”, PWN, Warszawa 2001.
 4. Dojlido J., „Instrumentalne metody badania wody i ścieków”, wyd. 1, Arkady, Warszawa 1980.
 5. Duda W., „Pestycydy w świetle toksykologii środowiska”, str. 107-144, Materiały pomocnicze dla studentów i słuchaczy Studium Podyplomowego pod redakcją R. Olaczka, Skrypt „Ochrona i kształtowanie środowiska”, wyd. UŁ, Łódż, 1988.
 6. Dudkiewicz T., „Chemia toksykologiczna”, PZWL, Warszawa, 1968 i wyd. następne.
 7. Hanke J., Piotrowski J. K., „Biochemiczne podstawy toksykologii”, PZWL, Warszawa, 1980
 8. Instytut Medycyny Pracy (wyd. zbiorowe) „Diagnostyka Laboratoryjna w zatruciach”, skrypt, Łódź, 1976.
 9. Kabata-Pendias A., Pendias H., „Biogeochemia pierwiastków śladowych”, PWN, Warszawa 1993.
 10. Leyko W., „Biofizyka dla biologów”, PWN, Warszawa 1983.
 11. Piotrowski J. K., „Wybrane zagadnienia toksykologii współczesnej”, A.M. w Łodzi, 1985
 12. Kłyszejko-Stefanowicz L., „Ćwiczenia z biochemii”, PWN, Warszawa-Poznań, 1982.
 13. Leyko W., Duda W., „Ćwiczenia z biofizyki” – UŁ, Wydanie II, 1984.
 14. Przeździecki Z., „Biologiczne przemiany substancji toksycznych”, PZWL, wyd. 2, Warszawa 1980.
 15. Szyszko E., „Instrumentalne metody analityczne”, PZWL, Warszawa, wyd. 1964 i następne.
 16. Różański L., „Przemiany pestycydów w organizmach żywych i środowisku” wyd. Agra-Enviro Lab., Poznań 1998.
 17. Pieniążek D., Bukowska B., Duda W., Glifosat – nietoksyczny pestycyd? Medycyna Pracy 2003; 54, 579–58.
 18. Bukowska B., Biosynteza glutationu, czynniki ją indukujące i toksykologiczne efekty niedoboru. Medycyna Pracy 2004; 6, 501–509.
 19. Bukowska B., Glutation: funkcje i czynniki zmniejszające jego stężenie. Medycyna Pracy 2005; 56(1), 69–80.
 20. Bukowska B., Duda W., Stefan A., Michałowicz J., Molekularne efekty działania dioksyn. Current Topics in Biophysics 1998; 22, 3–13.
 21. Bukowska B., Kowalska S., The presence and toxicity of phenol derivatives – their effect on human erythrocytes. Current Topics in Biophysics 2003; 27 (1–2), 43–51.
 22. Bukowska B., Acetylocholinoesteraza – rola w apoptozie komórek nerwowych, chorobach neurologicznych i białaczce. Postępy Biochemii 2005; 51(2), 154–161.
 23. Bukowska B., Michałowicz J., Pieniążek D., Sicińska P., Duda W., Superoxide dismutases and their inhibitors – the role in some diseases. Current Enzyme Inhibition 2006; 2, 379–397.
 24. Bukowska B., Pieniążek D., Hutnik K., Duda W., Acetylo- i butyrylocholinoesteraza – budowa, funkcje i ich inhibitory. Current Topics in Biophysics 2007; 30, 11–23.
 25. Słowińska M., Koter-Michalak M., Bukowska B., Wpływ dioksyn na organizm człowieka – badania epidemiologiczne. Medycyna Pracy 2011; 62, 643–652.
 26. Kwiatkowska M., Jarosiewicz P., Bukowska B., Glifosat i jego preparaty – toksyczność, narażenie zawodowe i środowiskowe. Medycyna Pracy 2013; 64(5).
 27. Pingot D., Pyrzanowski K., Michałowicz J., Bukowska B., Toksyczność akrylamidu i jego metabolitu glicydamidu. Medycyna Pracy 2013.
 28. Pyrzanowski K., Pringot D., Michałowicz J., Bukowska B., Charakterystyka metod biologicznych, chemicznych i fizycznych ograniczających obecność akrylamidu w żywności. Bromatologia i chemia toksykologiaczna XLVI, 2013, 2, str. 216–224.
 29. Bukowska B., Addukty hemoglobiny jako biomarkery narażenia człowieka na wybrane ksenobiotyki. Postępy Hig Med Dosw (online), 2015; 69, 668–680.

 

Przydatne linki:

Galeria zdjęć: