p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

KATEDRA BIOFIZYKI SKAŻEŃ ŚRODOWISKA

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Bożena Bukowska

Adres: Pomorska 141/143, budynek D

Tel: +48 42 635 44 75

Fax: +48 42 635 44 73

e-mail:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/
pokój

Konsultacje

Prof. dr hab. Bożena Bukowska
(Kierownik Katedry)

+48 42
635 44 75
D/BFi-45 poniedziałek
10:00–12:00

Dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. nadzw. UŁ

+48 42
635 44 53
D/BFi-47 środa
14:00–16:00

Dr hab. Piotr Duchnowicz

+48 42
635 44 49

D/BFi-46 środa
12:30–14:00

Dr Katarzyna Mokra

+48 42
635 44 49

D/Bfi-46 środa
12.30–14.00

Dr Paulina Sicińska

+48 42
635 44 53

D/BFi-47 wtorek
11:00–13:00

Prof. dr hab. Maria Koter-Michalak
(Profesor emerytowany)

     

 

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/
pokój

Konsultacje

Mgr Monika Jarosiewicz

+48 42
635 44 53

D/Bfi-15 wtorek
11.00–13.00

Mgr Kinga Kik

+48 42
635 44 53

  D/Bfi-15 wtorek
11.00–12.30

Mgr Anna Włuka

+48 42
635 44 53

  BFi-15 wtorek
11.00-12.30

Mgr Ewelina Woźniak

+48 42
635 44 53

D/Bfi-15 poniedziałek
8.00–10.00

 

Tematyka badań Katedry Biofizyki Skażeń Środowiska:

 1. Ocena wpływu prooksydacyjnego, apoptotycznego i genotoksycznego wybranych pestycydów, ich metabolitów i produkcyjnych zanieczyszczeń w komórkach krwi człowieka.
 2. Wpływ ftalanów i ich metabolitów na komórki krwi człowieka
 3. Ocena wpływu bisfenoli oraz związków chloro- i bromoorganicznych na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi człowieka.
 4. Struktura i funkcja erytrocytów osób z czerwienicą i nadpłytkowością.
 5. Struktura i funkcja erytrocytów osób z dyslipidemią po suplementacji flawonoidami.
 6. Badanie uszkodzeń erytrocytów w różnych jednostkach chorobowych (dislipidemia, zespół metaboliczny).
 7. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na strukturę i funkcję erytrocytów.
 8. Zastosowanie flawonoidów w leczeniu osób z zespołem metabolicznym.
 9. Badanie zjawiska termotolerancji w erytrocytach.
 10. Analiza właściwości biologicznych wodnych i etanolowych ekstraktów z czepoty puszystej (Uncaria tomentosa) oraz różeńca górskiego (Rhodiola rosea L).
 11. Ocena cytotoksycznego wpływu bromfenwinfosu, jego metabolitów i zanieczyszczeń przemysłowych na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi człowieka.
 12. Analiza właściwości prooksydacyjnych, proapoptotycznych i genotoksycznych glifosatu, jego metabolitów i zanieczyszczeń w jednojądrzastych komórkach krwi człowieka.
 13. Ocena oddziaływania bisfenoli na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka.
 14. Ocena wpływu zwiazków halogenoorganicznych na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi człowieka.
 15. Udział białka PARP1 w aktywowaniu dystalnych regionów regulatorowych genów kodujących cytokiny prozapalnych w trakcie różnicowania ludzkich prozapalnych makrofagów.
 16. Rola kompleksów RBL2-E2F4-HDAC1 oraz Rb-E2F1-HDAC1-EZH2/PRC2 w regulowaniu ekspresji genu PARP1 w odpowiedzi na różnicowanie hematopoidalnych komórek macierzystych w monocyty oraz zatrzymanie cyklu komórkowego inhibitorami kinaz zależnych od cyklin.
 17. Oddziaływanie PARP1-DNA jako mechanizm determinujący powstawanie zjawiska indukowanej endotoksyną tolerancji ludzkich monocytów.

 

Realizowane projekty przez Katedrę Biofizyki Skażeń Środowiska:

2011–2014 Projekt badawczy przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pt. „Ocena bioakumulacji wybranych metali w bezkręgowcach bentosowych (Chironomidae) o rozmaitych adaptacjach do środowiska”, nr N N304 023240, Katedra Ekologii i Zoologii Bezkręgowców UŁ, wykonawca dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. nadzw. UŁ, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska UŁ.

2013–2016 Projekt badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Analiza mechanizmu oddziaływania wybranych bisfenoli na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka” Project nr: 2012/07/NZ7/01174, „OPUS 4”. Kierownik: dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. nadzw. UŁ Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska UŁ.

2014–2015 Projekt badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Ocena właściwości prooksydacyjnych, proapoptotycznych i genotoksycznych glifosatu, jego metabolitów i produkcyjnych zanieczyszczeń w jednojądrzastych komórkach krwi człowieka”. Projekt nr 2013/11/N/NZ7/00371: Kierownik: mgr Marta Kwiatkowska Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska UŁ.

2013–2014 Polsko-szwajcarski projekt badawczy przyznany przez Scientific Exchange Programme SCIEX-NMS, pt. „Rola PARP1 i SIRT1/2 jako regulatora ekspresji NFkB-zależnych genów w trakcie osteoclastogenezy”. Projekt nr CCO-CRUS 12.193, Wykonawca: dr Agnieszka Robaszkiewicz, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska UŁ.

2014–2017 Projekt badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Transkrypcyjno-epigenetyczna rola polimerazy poli(ADP-rybozy)-1 w warunkowaniu ekspresji czynników prozapalnych kontrolowanych przez oś NF-kappaB w mieloidalnych komórkach efektorowych”. Projekt nr 2013/11/D/NZ2/00033, „SONARTA6” Kierownik: dr Agnieszka Robaszkiewicz, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska UŁ.

2016–2019 Projekt badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Fizjologiczne znaczenie obniżenia ekspresji PARP1 dla aktywowania proksymalnych i dystalnych (wzmacniaczy) regionów cis-regulatorowych NF-kB-zależnych genów IL1b oraz TNFa w trakcie różnicowania prozapalnych makrofagów (fenotyp M1) i ich aktywacji bakteryjną endotoksyną”. Projekt nr 2015/19/N/NZ2/01735. Kierownik: mgr Ewelina Wiśnik Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska UŁ.

 

Współpraca krajowa Katedry Biofizyki Skażeń Środowiska:

Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
Katedra Endokrynologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
Oddział Hematologii Szpital im. M. Kopernika Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
Pracownia Spektroskopii Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego Politechniki Wrocławskiej;
Instytut Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej;
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu;
Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie;
Laboratorium Ochrony Środowiska Instytutu Biopolimerów i Włókien Sztucznych w Łodzi.

 

Usługi/Ekspertyzy wykonywane przez Katedrę Biofizyki Skażeń Środowiska:

Prof. dr hab. Maria Koter-Michalak – ekspert w ramach projektu WROVASC – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej – Zadanie nr 20 „Zastosowanie promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni do protekcji elementów morfotycznych krwi w systemach pozaustrojowego obiegu krwi oraz przechowalnictwie preparatów krwiopochodnych”. Projekt prowadzony przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy.

 

Wybrane publikacje Katedry Biofizyki Skażeń Środowiska:

 1. Pytel E, Olszewska-Banaszczyk M, Koter-Michalak M, Broncel M. Increased oxidative stress and decreased membrane fluidity in erythrocytes of CAD patients. Biochem. Cell. Biol. 2013, 91, 315-318.

 2. Michałowicz J, Mokra K, Rosiak K, Sicińska P, Bukowska B. Chlorobenzenes, lindane and dieldrin induce apoptotic alterations in human peripheral blood lymphocytes (in vitro study). Environ. Toxicol. Pharmacol. 2013, 36, 979-88.

 3. Bernasińska J, Duchnowicz P, Koter-Michalak M, Koceva-Chyła A. Effect of safeners on damage of human erythrocytes treated with chloroacetamide herbicides. Environ. Toxicol. Pharmacol. 2013, 36, 368-377.

 4. Ziobro A, Duchnowicz P, Mulik A, Koter-Michalak M, Broncel M. Oxidative damages in erythrocytes of patients with metabolic syndrome. Mol. Cell. Biochem. 2013, 378, 267-273.

 5. Sosnowska B, Huras B, Krokosz A, Bukowska B. The effect of bromfenvinphos, its impurities and chlorfenvinphos on acetylcholinesterase activity. Int. J. Biol. Macromol. 2013, 57, 38-44.

 6. Michałowicz J.Bisphenol A – sources, toxicity and biotransformation. Environ. Toxicol. Pharmacol. 2014, 37, 738-758.

 7. Kwiatkowska M, Huras B, Bukowska B. The effect of metabolites and impurities of glyphosate on human erythrocytes (in vitro). Pest. Biochem. Physiol. 2014, 109, 34-43.

 8. Virág L, Robaszkiewicz A, Rodriguez-Vargas JM, Oliver FJ. Poly(ADP-ribose) signaling in cell death. Mol. Aspects Med. 2013 Dec;34(6):1153-67.

 9. Wiśnik E, Koter-Michalak M. Komórkowy szlak sygnalizacyjny zależny od jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB i jego zaburzenia w wybranych chorobach nowotworowych. Post. Biol. Kom. 2015, 42, 559-572.

 10. Nowacka-Zawisza M, Wiśnik E, Wasilewski A, Skowrońska M, Forma E, Bryś M, Różański W, Krajewska WM. Polymorphisms of homologous recombination RAD51, RAD51B, XRCC2, and XRCC3 genes and the risk of prostate cancer. Anal. Cell Pathol. 2015, 828646.

 11. Wiśnik E, Ryksa M, Koter-Michalak M. Inhibitory PARP1: współczesne próby zastosowania w terapii przeciwnowotworowej i perspektywy na przyszłość. Post. Hig. Med. Dośw. 2016, 13, 280-94.

 12. Maćczak A, Bukowska B, Michałowicz J. Comparative study of the effect of BPA and its selected analogues on hemoglobin oxidation, morphological alterations and hemolytic changes in human erythrocytes. Comp. Biochem. Physiol., Part C, 2015, 176-177, 62-70.

 13. Mokra K, Kocia M, Michałowicz J. Bisphenol A and its analogs exhibit different apoptotic potential in peripheral blood mononuclear cells (in vitro study). Food Chem. Toxicol. 2015, 84, 79-88.

 14. Michałowicz J, Mokra K, Bąk A. Bisphenol A and its analogs induce morphological and biochemical alterations in human peripheral blood mononuclear cells (in vitro study). Toxicol. in Vitro, 2015, 29, 1464-1472.

 15. Bukowska B, Michałowicz J, Marczak A. The effect of catechol on human peripheral blood mononuclear cells (in vitro study). Environ. Toxicol. Pharmacol. 2015, 39, 187-193.

 16. Sosnowska B, Huras B, Bukowska B. Oxidative stress in human erythrocytes treated with bromfenvinphos and its impurities. Pest. Biochem. Physiol. 2015, 118, 43-49.

 17. Bukowska B, Sicińska P, Pająk A, Koceva-Chyła A, Pietras T, Pszczółkowska A, Górski P, Koter-Michalak M. Oxidative stress and damage to erythrocytes in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Biochem. Cell Biol. 2015, 93, 574-580.

 18. Kwiatkowska M, Jarosiewicz P, Michałowicz J, Koter-Michalak M, Huras B, Bukowska B. The impact of glyphosate, its metabolites and impurities on viability, ATP level and morphological changes in human peripheral blood mononuclear cells. PLOS ONE, http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0156946.

 19. Maćczak A, Cyrkler M, Bukowska B, Michałowicz J. Eryptosis-inducing activity of bisphenol A and its analogs in human red blood cells (in vitro study). J. Hazard. Mater. 2016, 307, 328-335.

 20. Hegedus C, Robaszkiewicz A, Lakatos P, Szabo E, Virag L. Poly(ADP-ribose) in the bone: From oxidative stress signal to structural element. Free Radic. Biol. Med. 2015, 82, 179-186.

 21. Robaszkiewicz A, Valkó Z, Kovács K, Hegedűs C, Bakondi E, Bai P, Virág L. The role of p38 signaling and poly(ADP-ribosyl)ation-induced metabolic collapse in the osteogenic differentiation-coupled cell death pathway. Free Radic. Biol. Med. 2014, 76, 69-79.

 22. Robaszkiewicz A, Qu C, Wiśnik E, Płoszaj T, Mirsaidi A, Kunze FA, Richards PJ, Cinelli P, Mbalaviele G, Hottiger MO. ARTD1 regulates osteoclastogenesis and bone homeostasis by dampening NF-κB-dependent transcription of IL-1β. Sci Rep. 2016 Feb 17; 6.

 

Tematyka prac dyplomowych Katedry Biofizyki Skażeń Środowiska:

Przykładowe tematy prac licencjackich realizowanych w Katedrze Biofizyki Skażeń Środowiska:

 1. Hipertermia w terapii antynowotworowej.

 2. Parabeny w kosmetykach.

 3. Substancje toksyczne naturalnego pochodzenia skażające produkty spożywcze.

 4. Wpływ ftalanów na rozwój i zdrowie dzieci.

 5. Zastosowanie różnych suplementów diety w zespole metabolicznym.

 6. Rola cholesterolu w erytrocytach.

 7. Bisfenol A – zagrożenia epidemiologiczne.

 8. Nienasycone kwasy tłuszczowe – budowa, źródła pochodzenia i rola w organizmie.

 9. Metabolizm flawonoidów.

 10. Zastosowanie flawonoidów w medycynie.

 11. Amygdalina i inne naturalne szkodliwe substancje w pokarmach roślinnych.

 12. Akrylamid – występowanie w żywności, metabolizm i toksyczność.

 13. Mechanizmy powstawania, toksyczność i reakcje ograniczające zawartość akrylamidu w żywności.

 14. Zagrożenia i korzyści stosowania roślin modyfikowanych genetycznie.

 15. Suplementy diety - charakterystyka i działanie uboczne.

 16. Związki toksyczne skażające żywność.

 17. Interakcje leków z żywnością.

 18. Dioksyny – toksyczność, mechanizm działania, próba oceny zagrożenia dla ludzi i zwierząt.

 19. Bisfenol A – występowanie w środowisku i otoczeniu człowieka oraz oddziaływanie toksyczne.

 20. Indukcja apoptozy przez wybrane związki chloroorganiczne.

 21. Woda – substancje zanieczyszczające i technologie uzdatniania.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich realizowanych w Katedrze Biofizyki Skażeń Środowiska:

 1. Wpływ bliskiej podczerwieni (NIR) na termotolerancję erytrocytów człowieka.

 2. Ocena jedno i dwuniciowych uszkodzeń DNA jednojądrzastych komórek krwi człowieka pod wpływem bisfenolu A i jego wybranych analogów.

 3. Wpływ wybranych ftalanów na uszkodzenia DNA w jednojądrzastych komórkach krwi człowieka.

 4. Wpływ bisfenolu A oraz S na poziom stresu oksydacyjnego w erytrocytach człowieka.

 5. Wpływ sejfnerów na erytrocyty człowieka.

 6. Wpływ statyn na erytrocyty ludzi chorych na hipercholesterolemię.

 7. Wpływ krioterapii miejscowej na strukturę i funkcję erytrocytów.

 8. Wpływ związków fosforoorganicznych i ich zanieczyszczeń na limfocyty człowieka.

 9. Oddziaływanie bisfenolu A i jego wybranych analogów na zmiany apoptotyczne w jednojądrzastych komórkach krwi człowieka.

 10. Ocena wpływu wybranych bisfenoli na zmiany eryptotyczne w erytrocytach człowieka.

 11. Detekcja ADP-rybozylacji białek związanych z chromatyną w obrębie sekwencji promotorowych wybranych cytokin prozapalnych.

 12. Ocena roli białek z rodziny retinoblastoma oraz czynników transkrypcyjnych E2F w regulowaniu transkrypcji genu PARP1 wrażliwej na działanie inhibitorów cyklu komórkowego.

 

Materiały dla studentów:

 1. Stanley E. Manahan „Toksykologia środowiskowa”, PWN Warszawa 2006.
 2. Siemiński M., „Środowiskowe zagrożenia zdrowia”, PWN Warszawa 2001.
 3. Hrynkiewicz A. Z., „Człowiek i promieniowanie jonizujące”, PWN, Warszawa 2001.
 4. Dojlido J., „Instrumentalne metody badania wody i ścieków”, wyd. 1, Arkady, Warszawa 1980.
 5. Duda W., „Pestycydy w świetle toksykologii środowiska”, str. 107-144, Materiały pomocnicze dla studentów i słuchaczy Studium Podyplomowego pod redakcją R. Olaczka, Skrypt “Ochrona i kształtowanie środowiska”, wyd. UŁ, Łódż, 1988.
 6. Dudkiewicz T., „Chemia toksykologiczna”, PZWL, Warszawa, 1968 i wyd. następne.
 7. Hanke J., Piotrowski J. K., „Biochemiczne podstawy toksykologii”, PZWL, Warszawa, 1980
 8. Instytut Medycyny Pracy (wyd. zbiorowe) „Diagnostyka Laboratoryjna w zatruciach”, skrypt, Łódź, 1976.
 9. Kabata-Pendias A., Pendias H., „Biogeochemia pierwiastków śladowych”, PWN, Warszawa 1993.
 10. Leyko W., „Biofizyka dla biologów”, PWN, Warszawa 1983.
 11. Piotrowski J. K., „Wybrane zagadnienia toksykologii współczesnej”, A.M. w Łodzi, 1985
 12. Kłyszejko-Stefanowicz L., „Ćwiczenia z biochemii”, PWN, Warszawa-Poznań, 1982.
 13. Leyko W., Duda W., „Ćwiczenia z biofizyki” – UŁ, Wydanie II, 1984.
 14. Przeździecki Z., “Biologiczne przemiany substancji toksycznych”, PZWL, wyd. 2, Warszawa 1980.
 15. Szyszko E., „Instrumentalne metody analityczne”, PZWL, Warszawa, wyd. 1964 i następne.
 16. Różański L., „Przemiany pestycydów w organizmach żywych i środowisku” wyd. Agra-Enviro Lab., Poznań 1998.
 17. Pieniążek D., Bukowska B., Duda W., Glifosat – nietoksyczny pestycyd? MedycynaPracy 2003; 54, 579–58.
 18. Bukowska B., Biosynteza glutationu, czynniki ją indukujące i toksykologiczne efekty niedoboru. MedycynaPracy 2004; 6, 501–509.
 19. Bukowska B., Glutation: funkcje i czynniki zmniejszające jego stężenie. Medycyna Pracy 2005; 56(1), 69–80.
 20. Bukowska B., Duda W., Stefan A., Michałowicz J., Molekularne efekty działania dioksyn. Current Topics in Biophysics 1998; 22, 3–13.
 21. Bukowska B., Kowalska S., The presence and toxicity of phenol derivatives – their effect on human erythrocytes. Current Topics in Biophysics 2003; 27 (1–2), 43–51.
 22. Bukowska B., Acetylocholinoesteraza – rola w apoptozie komórek nerwowych, chorobach neurologicznych i białaczce. Postępy Biochemii 2005; 51(2), 154–161.
 23. Bukowska B., Michałowicz J., Pieniążek D., Sicińska P., Duda W., Superoxide dismutases and their inhibitors – the role in some diseases. Current Enzyme Inhibition 2006; 2, 379–397.
 24. Bukowska B., Pieniążek D., Hutnik K., Duda W., Acetylo- i butyrylocholinoesteraza – budowa, funkcje i ich inhibitory. Current Topics in Biophysics 2007; 30, 11–23.
 25. Słowińska M., Koter-Michalak M., Bukowska B., Wpływ dioksyn na organizm człowieka – badania epidemiologiczne.Medycyna Pracy 2011; 62, 643–652.
 26. Kwiatkowska M., Jarosiewicz P., Bukowska B., Glifosat i jego preparaty – toksyczność, narażenie zawodowe i środowiskowe.Medycyna Pracy 2013; 64(5).
 27. Pingot D., Pyrzanowski K., Michałowicz J., Bukowska B., Toksyczność akrylamidu i jego metabolitu glicydamidu. Medycyna Pracy 2013.
 28. Pyrzanowski K., Pringot D., Michałowicz J., Bukowska B., Charakterystyka metod biologicznych, chemicznych i fizycznych ograniczających obecność akrylamidu w żywności. Bromatologia i chemia toksykologiacznaXLVI, 2013, 2, str. 216–224.
 29. Bukowska B., Addukty hemoglobiny jako biomarkery narażenia człowieka na wybrane ksenobiotyki. Postępy Hig Med Dosw (online), 2015; 69, 668–680.

 

Przydatne linki:

Galeria zdjęć: