p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

KATEDRA BIOFIZYKI OGÓLNEJ

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Maria Bryszewska

Adres: ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, Budynek D

Tel: +48 42 635 4474

Fax: +48 42 635 4474

e-mail:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/
pokój

Konsultacje

Prof. dr hab. Maria Bryszewska
(Kierownik Katedry)

+48 42
635 44 74
D/Bfi-37 czwartek
12:00–14:00

Prof. dr hab. Teresa Gabryelak

+48 42
635 44 78
D/Bfi-43 środa
12:30–14:00

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz

+48 42
635 44 29
D/Bfi-44 środa
11:00-12:00

Dr hab. Katarzyna Miłowska
prof. nadzw.UŁ

+48 42
635 44 78
D/Bfi-43 środa
10:00–12:00

Dr hab. Maksim Ionov,
prof. nadzw. UŁ

+48 42
635 43 80
D/Bfi-42  

Dr Joanna
Drzewińska-Chańko

+48 42
665 41 47
D/Bfi-20-22  

Dr Anna Janaszewska

+48 42
635 44 29

D/Bfi-44  

Dr Elżbieta
Pędziwiatr-Werbicka

+48 42
635 43 80
D/Bfi-42 środa
13:00–14:30

Dr Agnieszka Robaszkiewicz

+48 42
635 41 44
D/Bfi-38 wtorek
13:00–15:00

Mgr Monika Dąbrzalska

+48 42
635 41 47

D/Bfi-20-22  

Mgr Monika Błaszczyk

+48 42
635 41 44

D/Bfi-38  

Dr Maciej Studzian

+48 42
665 50 74

A/5.35  

 

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/
pokój

Konsultacje

Mgr Kamila Białkowska

+48 42
635 41 47

D/Bfi-20-22  

Mgr Paula Działak

+48 42
635 41 47
D/Bfi-20-22 poniedziałek
10:00–11:00

Mgr inż. Michał Gorzkiewicz

+42 635 41 47 D/Bfi-20-22 środa
12.00–13.15
Mgr Marcin Hołota

+48 42
635 41 47

D/Bfi-20-22 czwartek
12.30–13.30

Mgr Magdalena Jander

+48 42
635 41 47

  D/Bfi-20-22  
 

Mgr Jakub Kajdanek

+48 42
635 44 31

D/Bfi-20-22 środa
10.00–12.00
Mgr Marta Kędzierska

+48 42
635 41 47

D/Bfi-20-22 wtorek
11.00–13.00

Mgr Monika Marcinkowska

+48 42
635 41 47
  D/Bfi-20-22 poniedziałek
11:00–12:00
Mgr Julita Pietrzak

+48 42
635 41 47

D/Bfi-20-22 czwartek
15.00–16.00
Mgr Maciej Sobczak

+48 42
635 41 47

  D/Bfi-20-22 wtorek
10.00–12.00
Mgr Krzysztof Sztandera

+48 42
635 41 47

  D/Bfi-20-22 czwartek
8.30–10.00

Mgr Aleksandra Szwed

+48 42
635 41 47

D/Bfi-20-22 czwartek
11:00–12:30

 

Tematyka badań Katedry Biofizyki Ogólnej:

W Katedrze prowadzone są badania polimerów zwanych dendrymerami. Dendrymery posiadają kulistą strukturę i specyficzną budowę, dzięki czemu mogą mieć wiele biomedycznych zastosowań. Obecnie realizowana tematyka badawcza obejmuje:

 1. Oddziaływania dendrymerów różnego typu (PAMAM, PPI, PPI modyfikowanych resztami cukrowymi, polilizynowych, wiologenowych, karbokrzemowodorowych, fosforowych) oraz nanocząstek złota z kwasami nukleinowymi, białkami oraz błonami modelowymi i biologicznymi.
 2. Zastosowanie dendrymerów w medycynie, a w szczególności jako czynników przenoszących leki przeciwnowotworowe i czynników rozbijających białkowe agregaty występujące w chorobach neurodegeneracyjnych.
 3. Badania tworzenia dendrypleksów (kompleksów dendrymerów z peptydami, kwasami nukleinowymi), charakterystykę ich fizykochemicznych właściwości – morfologii, rozmiaru, ładunku powierzchniowego i stabilności (w czasie, w różnym pH,
  w obecności białek, w obecności enzymów nukleolitycznych).
 4. Określenie stopnia hemolizy indukowanej dendrymerami i wybranymi dendrypleksami oraz określenie wydajności transfekcji i wyciszania genów.
 5. Badanie toksyczności dendrymerów i dendrypleksów (cytotoksyczność w stosunku do wybranych linii komórkowych oraz toksyczność in vivo).
 6. Badania podstawowych parametrów przeżyciowych komórek w wyniku działania dendrymerów, a także stopień uszkodzenia DNA i wpływ na proces apoptozy.

 

Realizowane projekty badawcze przez Katedrę Biofizyki Ogólnej:

 1. HORIZON 2020 "Twinning on DNA-based cancer vaccines project" No. H2020-TWINN-2015/CSA-692293 VACTRAIN. Koordynator – prof. dr hab. Maria Bryszewska.

 2. Program wymiany osobowej z Republiką Indii na lata 2014–2016 (INDIA-POLISH INTER-GOVERNMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY COOPERATION PROGRAMME). „Dendrymery jako nośniki siRNA w raku piersi”. Koordynator – prof. dr hab. Maria Bryszewska.

 3. Program wymiany osobowej ze Slowacją na lata 2014–2016. Project No. SK-PL-2015-0021. "Gold nanoparticles as carriers for HIV-derivedpeptides – biophysical characterisation of formed complexes". Koordynator – dr hab. Maksim Ionov.

 4. FP7-PEOPLE-2012-IRSES NANOGENE EU-Belarus-Russia Network in Nanomaterials-Driven Anti-Cancer Gene Therapy, 1.I.2013 – 31.XII.2016, Koordynator - prof. dr hab. Maria Bryszewska.

 5. NCN, HARMONIA, Badanie dendrymerów fosforowych jako systemów transportujących fotouczulacze, 2013–2016. Kierownik – prof. dr hab. Barbara Klajnert Maculewicz.

 6. VENTURES Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, PO IG., Dendrymery fosforowe jako nośniki dla fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej i jej kombinacji z hypertermią w badaniach in vitro. 2013–2015. Kierownik – mgr Monika Dąbrzalska.

 

Współpraca międzynarodowa Katedry Biofizyki Ogólnej:

 1. Współpraca z Immunomolecular Biology Laboratory w Gregorio Marañon Hospital w Madrycie i Inorganic Chemistry Dept., Uniwersytet Alcalá de Henares, Madryt, Hiszpania, Dendrymery jako nośniki materiału genetycznego.
 2. Współpraca z Uniwersytetem w Urbino, Institute of Chemical Sciences, Włochy, Zastosowanie metod biofizycznych do badania oddziaływań dendrymerów z układami biologicznymi.
 3. Współpraca z Laboratoire de Chimie de Coordination, CNRS, Tuluza, Francja, Badanie oddziaływań dendrymerów fosforowych z biomolekułami.
 4. Współpraca z Leibniz, Institut fűr Polymerforschung Dresden e.V., Niemcy Badania biologicznych właściwości dendrymerów modyfikowanych oligosacharydami.
 5. Wspólpraca z Uniwersytetem im. Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja, Dendrymery jako nośniki siRNA skierowanego przeciwko wirusowi HIV-1 – oddziaływania z błonami.
 6. Współpraca z Instytutem Biofizyki i Bioinżynierii Komórki, Akademia Nauk w Mińsku, Białoruś, Badanie biologicznych i biomedycznych właściwości dendrymerów.

 

Usługi/Ekspertyzy wykonywane przez Katedrę Biofizyki Ogólnej:

 1. Badania cytotoksyczności i genotoksyczności na modelu komórkowym - badania in vitro.
 2. Badania wpływu badanych związków na status redox komórek modelowych.
 3. Badania modelowe z wykorzystaniem znaczników fluorescencyjnych.
 4. Badania interakcji lek, dendrymer, dendrypleks: składniki komórki (białko, materiał genetyczny).
 5. Badania zmian strukturalnych białek, peptydów i kwasów nukleinowych metodą spektroskopii dichroizmu kołowego (CD).
 6. Badania stabilności roztworów koloidalnych metodą elektroforezy Dopplera.
 7. Badania rozmiarów nanocząstek metodą dynamicznego rozpraszania światła (DLS).

 

Wybrane publikacje Katedry Biofizyki Ogólnej:

 1. Mignani S., M. Bryszewska, B. Klajnert-Maculewicz, M. Zablocka, J.P. Majoral: Advances in combination therapies based on nanoparticles for efficacious cancer treatment: An analytical report. Biomacromolecules 16, 1-27, 2015.

 2. Ferenc M., N. Katir, K. Miłowska, M. Bousmina, J-P. Majoral, M. Bryszewska, A. El Kadib, Haemolytic activity and cellular toxicity of SBA-15-type silicas: Elucidating the role of the mesostrucrure, the surface functionality and the linker length. J. Mater. Chem. B 3, 2714-2724, 2015.

 3. Moreno S., A. Szwed, N. El Brahmi, K. Milowska, J. Kurowska, E. Fuentes-Paniagua, E. Pedziwiatr-Werbicka, T. Gabryelak, N. Katir, F.J. de la Mata, Ma.A. Munoz-Fernandez, R. Gomez-Ramirez, A.M. Caminade, J.P. Majoral, M. Bryszewska: Synthesis, characterization and biological properties of new hybrid carbosilane-viologen-phosphorus dendrimers. RSC Adv. 5, 25942-25958, 2015.

 4. Milowska K., A. Szwed, M. Mutrynowska, R. Gomez-Ramirez, F.J. de la Mata, T. Gabryelak, M. Bryszewska: Carbosilane dendrimers inhibit ɑ-synuclein fibrillation and prezent cells from rotenone-induced damage. Int. J. Pharm. 484, 268-275, 2015.

 5. Dzmitruk V., A. Szulc, D. Shcharbin, A. Janaszewska, N. Shcharbina, J. Lazniewska, D. Novopashina, M. Buyanova, M. Ionov, B. Klajnert-Maculewicz, R. Gomez-Ramirez, S. Mignani, J.P. Majoral, M.A. Munoz-Fernandez, M. Bryszewska: Anticancer siRNA cocktails as a novel tool to treat cancer cells. Part (B). Efficiency of pharmacological action. Int. J. Pharm. 485, 288-294, 2015.

 6. Milowska K., A. Rybczyńska, J. Mosiolek,J. Durdyn, E.M. Szewczyk, N. Katir, Y. Brahmi, J-P. Majoral, M. Bousmina, M. Bryszewska, A. El Kadib: Biological activity of mesoporous dendrimer-coated titanium dioxide: insight on the role of the surface-interface composition and the framework crystallinity. ACS Appl. Mater. Interfaces 7, 19994-20003, 2015.

 7. Dabrzalska M., N.Benseny-Cases, R. Barnadas-Rodriguez, S. Mignani, M. Zablocka, J-P. Majoral, M. Bryszewska, B. Klajnert-Maculewicz, J. Cladera: Fourier trans form infrared spectroscopy (FTIR) characterization of the interaction of anti-cancer photosensitizers with dendrimers. Anal. Bioanal. Chem., 2015.

 8. Szulc A., M. Signorelli, A. Schiraldi, D. Appelhans, B. Voit, M. Bryszewska, B. Klajnert-Maculewicz, D. Fessas: Maltose modified poly(propylene imine) dendrimers as potential carriers of nucleoside analog 5’-triphosphates. Int. J. Pharm. 495, 940-947, 2015.

 9. Appelhans D., B. Klajnert-Maculewicz, A. Janaszewska, J. Lazniewska, B. Voit: Dendritic glycopolymers based on dendritic polyamine scaffolds: View on synthetic approaches, characteristics and their potential in biomedical applications. Chem. Soc. Rev. 44, 3968-3996, 2015.

 10. Janaszewska A., M. Studzian, J. P. Petersen, M. Ficker, J. B. Christensen, B. Klajnert-Maculewicz: PAMAM dendrimer with 4-carbomethoxypyrrolidone – in vitro assessment of neurotoxicity. Nanomed. Nanotech. Biol. Med. 11, 409-411, 2015.

 11. Ciepluch K., Ionov M., Majoral J.P., Munoz-Fernandez M.A., Bryszewska M.: Interaction of phosphorus dendrimers with HIV peptides- Fluorescence studies of nano-complexes formation. J. Lumin. 148, 364-369, 2014.

 12. Nowacka O., Shcharbin D., Klajenrt-Maculewicz B., Bryszewska M.: Stabilizing effect of small concentrations of PAMAM dendrimers at the insulin aggregation. Coll. Surf. B: Biointerfaces, DOI: 10.1016/j.colsurfb.2014.01.056, 2014.

 13. Pasternak K., Nowacka O., Wróbel D., Pieszyński I., Bryszewska M., Kujawa J.: Influence of MLS laser radiation on erythrocyte membrane fluidity and secondary structure of human serum albumin. Mol. Cell. Biochem., 388, 261-267, 2014.

 14. Vacas Cordoba E., Bastida H., Pion M., Hameau A., M. Ionov M., Bryszewska M., Caminade A.M., Majoral J.P., Munoz-Fernandez M.A.: HIV-antigens charged on phosphorus dendrimers as tools for tolerogenic DC-based immunotherapy. Curr. Med. Chem. 21, 1-12, 2014.

 15. Wrobel D., Kolanowska K., Gajek A., Gomez-Ramirez R., de la Mata F.J., Pedziwiatr-Werbicka E., Klajnert B., Waczulikova I., Bryszewska M.: Interaction of cationic carbosilane dendrimers and their complexes with siRNA with erythrocytes and red blood cell ghosts. Biochim. Biophys. Acta, 1838, 882-889, 2014.

 16. Ziemba B., Franiak-Pietryga I., Pion M., Appelhans A., Munoz-Fernandez M.A., B. Voit B., Bryszewska M., Klajnert-Maculewicz B.: Toxicity and proapoptotic activity of poly(propylene imine) glycodendrimers in vitro: Considering their contrary potential as biocompatible entity and drug molecule in cancer. Int. J. Pharm. 461, 391-402, 2014.

 17. Ciepluch K., Weber M., Katir N., Caminade A.M., El Kadib A., Klajnert B., Majoral J.P., Bryszewska M.: Effect of viologen-phosphorus dendrimers on acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase activities. Int. J. Biol. Macromol. 54, 119-124, 2013.

 18. Ferenc M., Pedziwiatr-Werbicka E., Nowak K.E., Klajnert B., Majoral J-P., Bryszewska M.: Phosphorus dendrimers as carriers of siRNA – Characterisation of dendriplexes.Molecules, 18, 4451-4466 2013.

 19. Franiak-Pietryga I., Ziółkowska E., Ziemba B., Appelhans D., Voit B., Szewczyk M., Góra-Tybor J., Robak T., Klajnert B., Bryszewska M., 2013, The influence of maltotriose-modified poly(propylene imine) dendrimers on the chronic lymphocytic leukemia cells in vitro: dense shell G4 PPI. Mol. Pharmaceut. 10, 2490-2501.

 20. Halets I., Shcharbin D., Klajnert B., Bryszewska M.: Contribution of hydrophobicity, DNA and proteins to the cytotoxicity of cationic PAMAM dendrimers. Int. J. Pharmaceut. 454, 1-3, 2013.

 21. Ionov M., Cieluch K., Klajnert B., Glińska S., Gomez-Ramirez R., de la Mata F. J., Munoz-Fernandez M. A., Bryszewska M.: Complexation of HIV derived peptides with carbosilane dendrimers. Colloid Surface B. 101, 236-242, 2013.

 22. Janaszewska A., Ciołkowski M., Wrobel D., Petersen J.F., Ficker M., Christensen J.B., Bryszewska M., Klajnert B.: Modified PAMAM dendrimer with 4-carbomethoxypyrrolidone surface groups reveals negligible toxicity against three rodent cell-lines. Nanomed. Nanotechnol. Biol. Med. 9, 461-464, 2013.

 23. Lazniewska J., Janaszewska A., Milowska K., Caminade A-M., Mignani S., Katir N., El Kadib A., Bryszewska M., Majoral J-P., Gabryelak T., Klajnert-Maculewicz B.: Promising low-toxicity of violo gen-phosphorus dendrimers against embryonic mouse hippocampal cells.Molecules 18, 12222-12240, 2013.

 24. Lazniewska J., Milowska K., Katir N., El Kadib A., Bryszewska M., Majoral J.P., Gabryelak T.: Viologen-phosphorus dendrimers exhibit minor toxicity against a murine neuroblastoma cell line. Cell. Mol. Biol. Lett. 18, 459-478, 2013.

 25. Lazniewska, J. Milowska K., Zablocka M., Mignani S., Caminade A-M., Majoral J-P., Bryszewska M., Gabryelak T.: Mechanism of cationic phosphorus dendrimer toxicity against murine neural cell lines. Mol. Pharmaceut. 10, 3484-3496.

 26. Miłowska K., Grochowina J., Katir N., El Kadib A., Majoral J. P., Bryszewska M., Gabryelak T.: Viologen-phosphorus dendrimers inhibit a-synuclein fibrillation. Mol. Pharmaceut. 10, 1131-1137, 2013.

 27. Milowska K., Grochowina J., Katir N., El Kadib A., Majoral J-P., Bryszewska M., Gabryelak T.: Interaction between viologen-phosphorus dendrimers and a-synuclein. J. Lumin. 134, 132-137, 2013.

 28. Neelov I.M., Janaszewska A., Klajnert B., Bryszewska M., Makova N.Z., Hicks D., Pearson H.A., Vlasov G.P., Ilyash M.Y., Vasilev D.S., Dubrovskaya N.M., Tumanova N.L., Zhuravin I.A., Turner A.J., Nalivaeva N.N.: Molecular properties of lysine dendrimers and their interactions with Aβ-peptides and neuronal cells. Curr. Med. Chem. 20, 134-143, 2013.

 29. Szulc A., Appelhans D., Voit B., Bryszewska M., Klajnert B.: Studying complexes between PPI dendrimers and Mant-ATP.J. Fluoresc. 23, 349-356, 2013.

 30. Vacas Cordoba E., Pion M., Rasines B., D. Fillipini D., Komber H., Ionov M., Bryszewska M., Appelhans D., Munoz-Fernadez M.A.: Glycodendrimers as new tools in the search for effective anti-HIV DC-based immunotherapies. Nanomed. Nanotech. Biol. Med. 9, 972-984, 2013.

 

Tematyka prac dyplomowych wykonywanych w Katedrze Biofizyki Ogólnej:

Przykładowe tematy prac licencjackich realizowanych w Katedrze Biofizyki Ogólnej:

 1. Oddziaływanie dendrymerów z białkami.

 2. Dendrymery jako leki w chorobach infekcyjnych.

 3. Nośniki leków i materiału genetycznego.

 4. Charakterystyka dendrymerów fosforowych.

 5. Rola dendrymerów w terapii przeciw wirusowi HIV.

 6. Toksyczne białka w chorobach neurodegeneracyjnych.

 7. Rola wolnych rodników w chorobach neurodegeneracyjnych.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich realizowanych w Katedrze Biofizyki Ogólnej:

 1. Wpływ dendrymerów na erytrocyty ludzkie.

 2. Rola dendrymerów wiologenowo-fosforowych w procesie fibrylacji a-synykleiny.

 3. Biologiczne właściwości nanocząstek zawierających tlenek tytanu.

 4. Oddziaływanie dendrymerów PAMAM z insuliną wołową.

 5. Toksyczność modyfikowanych krzemionek mezoporowatych typu SBA-15.

 6. Biologiczne właściwości dendrymerów wiologenowo-karbokrzemowo-fosforowych.

 7. Wpływ dendrymerów GATG [G3]-Mor na proces agregacji peptydu amyloidowego Aβ 1-40.

 

Materiały dla studentów:

Wykłady i ćwiczenia z biofizyki i biofizyki medycznej (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Literatura obowiązująca na ćwiczeniach:

Biofizyka dla biologów. Bryszewska M., Leyko W.
Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. Jóźwiak Z., Bartosz G.
Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie. Bartosz G.
Biofizyka. Red. Jaroszyk F.
Fizyka wokół nas. Hewitt P.G.
Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii. Red. Hrynkiewicz A.Z., Rokita E.

 

Przydatne linki:

http://themedicalbiochemistrypage.org/index.php

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/gquery

http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do

http://ncl.cancer.gov/working_assay-cascade.asp

http://www.gopubmed.org/web/gopubmed/16?WEB0pr2wlm95gdczIrI1gI00h001000900000000000

http://colinpurrington.com/tips/academic/posterdesign

http://www.cns.cornell.edu/documents/ScientificPosters.pdf