p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Inne formy ankietyzacji

Zasady:

1.            Dopuszcza się inne formy badań nad jakością kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

2.            Badania dodatkowe mogą być prowadzone w ramach obowiązków ewaluacyjnych wynikających m.in. z realizacji projektów unijnych lub innych form dofinansowywania procesu dydaktycznego.

3.            O prowadzonych badaniach, przed ich realizacją, informowany jest Prodziekan odpowiedzialny za Jakość Kształcenia oraz Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, która może wnioskować o udostępnienie ich wyników przez kierowników projektów lub inne osoby odpowiedzialne za ich realizację.

4.            Dodatkowo możliwe jest wyrażanie opinii studentów na temat jakości kształcenia poprzez adres e-mail Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

5.            Przekazywane poprzez adres e-mail opinie studentów analizowane są na bieżąco przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i przekazywane raz w roku w formie Raportu Członkom Rady Wydziału podczas posiedzenia poświęconemu jakości kształcenia