p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Genetyka

Genetyka

Informacje ogólne o kierunku

Kształcenie studentów na kierunku GENETYKA jest prowadzone w ramach dwuletnich studiów II stopnia – uzupełniających magisterskich. Program studiów został skonstruowany i realizowany zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), co oznacza, że poszczególnym przedmiotom przypisana jest ściśle określona liczba punktów. System taki umożliwia odbycie części studiów na innych uczelniach, także za granicą, gdzie punkty zdobyte podczas wyjazdu zostaną przeniesione i uznane po powrocie na uczelnię macierzystą.

 

Studia II stopnia

Opis kierunku

Kierunek jest jedynym tego typu w Polsce i prowadzony jest na Uniwersytecie Łódzkim jako kierunek autorski. Kształcenie na studiach II stopnia rozpoczęło się w roku akademickim 2012. Absolwent kierunku GENETYKA studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra genetyki. Studenci na II stopniu kierunku Genetyka zdobywają rzetelną i szczegółową wiedzę o cytogenetyce i genetyce molekularnej człowieka, a także o strukturach i funkcjach kwasów nukleinowych człowieka, zwierząt i roślin. Duża liczba zajęć o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie: identyfikowania i analizy struktury genomu człowieka, zwierząt, roślin i bakterii oraz wykorzystywania danych z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii, nauce o ewolucji, biogeografii i ochronie środowiska. Ponadto doskonalą znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym nie tylko korzystanie z baz danych i fachowej literatury, ale również umożliwiającym przygotowywanie prezentacji multimedialnych, doniesień naukowych oraz dyskusje z cudzoziemcami w sprawach naukowych.

Absolwent kierunku GENETYKA studiów II stopnia, po ukończeniu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie jako genetyk w: placówkach naukowo-badawczych związanych z ochroną zdrowia i środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt oraz laboratoriach medycyny sądowej. Absolwent kierunku genetyka może także znaleźć zatrudnienie jako ekspert do spraw genetyki w różnych instytucjach: szpitalach, poradniach, placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych oraz jako nauczyciel biologii po zaliczeniu dodatkowego kształcenia dla nauczycieli. Ponadto może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz na wydziałach pokrewnych. Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę na prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ studiach doktoranckich: Biochemiczno-Biofizycznym; Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej; Ekologii i Ochrony Środowiska oraz Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na I rok studiów na Uniwersytecie Łódzkim na wszystkie kierunki studiów są dostępne na stronach internetowych:

Wydziału BiOŚ

www.rekrutacja.uni.lodz.pl

 

Zachęcamy do studiowania na Wydziale, którego potencjał naukowy został oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako najwyższy spośród wydziałów biologicznych w Polsce.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 

Do zobaczenia już wkrótce,

 

Prof. dr hab. Andrzej Kruk

Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

oraz

Prof. dr hab. Agnieszka Marczak

Prodziekan ds. kierunku Biologia i Genetyka

ZałącznikWielkość
Plik Program studiów Genetyka II stopnia 2019151.16 KB