p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Genetyka

Kierunek GENETYKA, studia II stopnia, stacjonarne

1.      Zasadnicze cele kształcenia:

  • Przekazanie szerokiej wiedzy o cytogenetyce i genetyce molekularnej człowieka.
  • Przekazanie szerokiej wiedzy o procesach biochemicznych związanych z funkcją genomów zwierząt, roślin i bakterii.
  • Wykształcenie umiejętności identyfikowania i analizy struktury genomu człowieka, zwierząt, roślin i bakterii.
  • Wykształcenie umiejętności wykorzystywania danych z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii, nauce o ewolucji, biogeografii i ochronie środowiska.

2.      Kwalifikacje zawodowe

Absolwent kierunku genetyka może znaleźć zatrudnienie:

  • w placówkach naukowo-badawczych związanych z ochroną zdrowia
    i środowiska,
  • w ośrodkach hodowli roślin i zwierząt,
  • w laboratoriach medycyny sądowej,
  • jako ekspert do spraw genetyki w różnych instytucjach: szpitalach, poradniach, placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych.

3.      Specjalności: brak.

4.      Kompetencje kandydata: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie nauk biologicznych, chemicznych, fizycznych, medycznych, rolniczych, leśnych lub weterynaryjnych oraz w zakresie języka angielskiego na poziomie studiów I stopnia.

 

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę na prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ studiach doktoranckich: Biochemiczno-Biofizycznym; Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej; Ekologii i Ochrony Środowiska oraz Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej.

 

 

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na I rok studiów na Uniwersytecie Łódzkim dostępne są na stronie internetowej UŁ: www.rekrutacja.uni.lodz.pl

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Opis kierunku Genetyka3.61 MB