p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Dziękujemy za udział w ocenie ankietowej!

DRODZY STUDENCI !

Dziękujemy za wzięcie udziału w ocenie ankietowej

 

  • Analiza wyników badań ankietowych posłuży Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia do zdiagnozowania problemów związanych z jakością kształcenia i warunkami studiowania na Wydziale BiOŚ UŁ.
  • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostaną zaproponowane rozwiązania i wdrożone działania naprawcze, których skuteczność zostanie ponownie przeanalizowana.
  • Takie działania, podejmowane zgodnie z poniższym schematem pozwalają w sposób ciągły doskonalić proces kształcenia i poprawiać warunki studiowania.

Wyniki ankiet, opis podjętych działań naprawczych oraz analiza ich skuteczności jest przedstawiana w postaci raportu na stronie www w zakładce studenci/jakość kształcenia

Wyniki z ankiet oceniających jakość kształcenia: http://biol.uni.lodz.pl/sites/default/files/raport_z_ankietyzacji_2_2017...

Wyniki z ankiet oceniających infrastrukturę i dziekanat: http://biol.uni.lodz.pl/sites/default/files/raport_z_ankietyzacji_3_2017...

Przypominamy, że z Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia można się kontaktować w sposób ciągły poprzez e-mail:

lub poprzez skrzynki kontaktowe. Można skorzystać z umieszczonego przy urnach formularza kontaktowego.

Jego wersja dostępna jest tez poniżej.

ZałącznikWielkość
PDF icon Formularz kontaktowy496.27 KB