p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Dziekanat

Dziekanat

Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (Budynek E)
ul. Pilarskiego 14/16
90-231 Łódź

    KIEROWNIK DZIEKANATU:

 

   
 
 dr Aneta Domańska
   

 

tel.:

 

  42 635 4505

e-mail:

 
 

 

   
   
    I piętro, pok. 108
   

 

 

    SEKCJA STUDENTA:

 

Studia  STACJONARNE  I°, II°, III° 

Studia  NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)  I°, II°

Dyżury:

  parter, pok. 12

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Poniedziałek

  9.00 – 12.40 

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Wtorek

10.00 – 14.00 

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Środa

  NIECZYNNE 

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Czwartek

  9.00 – 12.40 

Studia stacjonarne

Piątek

11.00 – 14.00 

Studia niestacjonarne

Piątek

11.00 – 16.00 

Studia niestacjonarne*

Sobota

  9.00 – 13.00 

 

 Dyżury na rok 2019/2020

* Sobotnie dyżury (studia niestacjonarne):
19 października br. (1 dyżur)
26 października br. (1 dyżur)
16 listopada br. (1 dyżur)
7 grudnia br. (1 dyżur)

 

  

ERASMUS+  (incoming students)

Office hours:

  1st floor, room no: 104

 

 

Monday

  9.00 – 13.00 

 

Tuesday

10.30 – 14.30 

 

Wednesday

  9.00 – 13.00 

 

Thursday

  9.00 – 13.00 

 

Friday

  office closed 

 

    BIURO OBSŁUGI STUDENTA:

zaświadczenia do kapitału początkowego i ZUS wydawane są na poszczególnych kierunkach studiów

 

 

 

BIOLOGIA (st. stacjonarne i niestacjonarne)

GENETYKA

BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA

mgr Katarzyna Paszak

   tel.: 42 635 4777
   e-mail:

   
   
 

 

 

BIOTECHNOLOGIA

MIKROBIOLOGIA

lic. Aleksandra Szymczyk

 

MOST

  tel.: 42 635 4733
  email:

   
   
 

 

 

BIOMONITORING / BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

EKOMIASTO

OCHRONA ŚRODOWISKA (st. stacjonarne i niestacjonarne)

mgr Monika Kuna Majewska

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

  tel.: 42 635 4770
  email: 

   
   
 

 

 

STUDIA III° (DOKTORANCKIE)

mgr Inga Grzelak

 

PRZEWODY DOKTORSKIE

  tel.: 42 635 4747
  e-mail: 

   
   
 

 

 

ERASMUS+ (incoming students)

UMOWY BILATERALNE

mgr Joanna Suliga

 

WYKŁADY MONOGRAFICZNE,

ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE

ELEKTRONICZNA ANKIETA

  tel.: 42 635 4538
  e-mail:

   
  1 piętro, pok. 104 (1st floor, room no: 104)

 

 

    BIURO DZIEKANA:

 

  mgr Inga Grzelak
  SPRAWY ORGANIZACYJNE
  STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
   
tel.:   42 635 4747
e-mail:
 

  parter, pok. 12
   
   
  mgr Dorota Nawrocka
  SPRAWY ORGANIZACYJNE
  PRAKTYKI PEDAGOGICZNE
  DOROBEK PUBLIKACYJNY WYDZIAŁU BiOŚ UŁ
 tel.: 42 635 4537
 e-mail:

  1 piętro, pok. 104
   
   
  mgr Joanna Pokładek
  PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE (ewaluacja wewnętrzna)
  UMOWY KRAJOWE (ewaluacja wewnętrzna)
  MONITOROWANIE ŚRODKÓW FINASOWYCH WYDZIAŁU BiOŚ UŁ
 tel.: 42 635 4508
 e-mail:

  1 piętro, pok. 103
   
   
   mgr Jolanta Gołębiewska
 

 SPRAWY ORGANIZACYJNE
 PLANISTA

 tel.: 42 635 4508 lub 42 235 01 73
 e-mail:

  1 piętro, pok. 103
   
   
  mgr Joanna Suliga
 

PENSUM DYDAKTYCZNE dla pracowników spoza Wydziału BiOŚ UŁ
PLANISTA

 tel.: 42 635 4538
 e-mail:

  1 piętro, pok. 104