p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Dostęp do bezprzewodowej sieci wifi na Wydziale

Z uwagi na lawinowo rosnącą w Internecie liczbę zagrożeń i nadużyć uruchomione zostały cztery nowe sieci bezprzewodowe PRACOWNICYDOKTORANCISTUDENCI (nie będący doktorantami) i GUESTS, w których komunikacja jest zabezpieczona mocnym szyfrem. Dostęp do odpowiedniej sieci będą mieli tylko użytkownicy zarejestrowanych urządzeń (laptopy, smartfony, tablety, ...).

Osoby chcące mieć dostęp do Internetu poprzez sieć bezprzewodową Wydziału winny, wypełnić dostępny poniżej "Formularz rejestracji urządzeń użytkownika" i dostarczyć osobiście do Laboratorium Technik Komputerowych i Analitycznych w budynku A (formularz należy podpisać w obecności Administratora LAN). W przypadku doktorantów i studentów należy dodatkowo w momencie podpisywania formularza okazać legitymację studencką.

Ww zmiany NIE dotyczą sieci Wi-Fi w Terenowej Stacji Przyrodniczej w Spale.

UWAGA: Aby odczytać wymagany w formularzu rejestracji adres fizyczny (MAC) bezprzewodowej karty sieciowej należy:
1) w systemie MS Windows z menu/grupy Akcesoria lub System uruchomić program "Wiersz polecenia" i jego oknie wydać polecenie "IPCONFIG  /ALL". W odpowiedzi polecenia należy odszukać sekcję bezprzewodowej (Wi-Fi) karty sieciowej, a w niej wiersz "Adres fizyczny" podający go w formacie "12-34-56-78-90-AB",
2) w systemie AndroidUstawienia > Informacje o telefonie (w sekcji SYSTEM) > Informacje o telefonie i odczytać Adres MAC Wi-Fi podany w formacie "12:34:56:78:90:AB".