p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Doktoraty zakończone w 2017 roku

 

„Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) – analiza biomedyczna in vitro potencjalnych cech terapeutycznych ekstraktu z Leonurus cardiaca L.” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Micoty (12 grudnia 2017 r.)

„Seasonal differentiation of hypogeous fungi in rodent diet in selected forest reserves of Central Poland” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Połatyńskiej (7 listopada 2017 r.)

Analiza aktywności biologicznej funkcjonalizowanych siarką pochodnych węglowodanów jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Czubatki-Bieńkowskiej (7 listopada 2017 r.)

„Metaboliczne i hormonalne regulacje odpowiedzi ogórka siewnego (Cucumis sativus) na działanie wieloczynnikowego stresu środowiskowego” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Chojak-Koźniewskiej (3 pażdziernika 2017 r.)

„Przewidywanie przynależności gatunkowej grzybów patogennych i fenotypu lekooporności oraz badanie mechanizmów jego modulacji w gatunkach Candida albicans i non-albicans” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Caban (22 września 2017 r.)

„Mechanizmy działania fikoliny H jako czynnika odporności wrodzonej” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Michalskiego (18 września 2017 r.)

„Biodegradacja bisfenolu A z użyciem grzybów strzępkowych Trichoderma atroviride i Umbelopsis ramanniana” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Mileny Radzioch (13 lipca 2017 r.)

„Zróżnicowanie gatunkowe zespołów chruścików (Trichoptera) oraz elementy biologii wybranych gatunków w źródliskach Polski Środkowej” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kwiatkowskiej (11 lipca 2017 r.)

Mechanizmy zaburzeń hemostazy w stwardnieniu rozsianym” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Morel (20 czerwca 2017 r.)

Ocena wpływu bisfenolu A i jego wybranych analogów na jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Mokrej (11 kwietnia 2017 r.)

„Molekularne podłoże zaburzenia ekspresji betaglikanu w raku endometrium” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Zakrzewskiego (11 kwietnia 2017 r.)

„Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Renaty Włodarczyk-Marciniak (21 marca 2017 r.)

„Sekwencyjny system sedymentacyjno-biofiltracyjny do oczyszczania miejskich rzek zasilanych ściekami opadowymi” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Sebastiana Szklarka (21 marca 2017 r.)

„Rytm theta w obszarze tylnego podwzgórza u szczura: badania in vitro” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Cabana (21 lutego 2017 r.)

„Oddziaływania Helicobacter pylori z komórkami gospodarza i ich rola w rozwoju reakcji zapalnej i odpornościowej” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Elizy Mnich (15 lutego 2017 r.)

Dendrymery polipropylenoiminowe modyfikowane maltozą jako nośniki cytarabiny” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Szulc (14 lutego 2017 r.)

Interakcje ponto-kaspijskich babek z wybranymi gatunkami w nowo zajętych ekosystemach” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Dagmary Błońskiej (14 lutego 2017 r.)