p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Doktoraty

Recenzje i streszczenia doktoratów - nowy tryb

 

Planowane obrony prac doktorskich:

 

„Udział chloroplastów i mitochondriów w odpowiedzi ogórka siewnego (Cucumis sativus) na infekcję Pseudomonas syringae pv lachrymans" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Kopczewskiego (stycznia 2020 r.)

 

„Koniugaty dendrymeru PAMAM G4 z lekami przeciwnowotworowymi i przeciwciałem monoklonalnym w badaniach in vitro" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Marcinkowskiej (21 stycznia 2020 r.)

 

„Przeciwnowotworowe właściwości dendrymerów zawierających ruten" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Sylwii Michlewskiej (21 stycznia 2020 r.)

 

„Diversity and origin of freshwater amphipods of Mediterranean islands" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Hupało (7 stycznia 2020 r.)

 

„Evolutionary histories of symbioses between microsporidia and their amphipod hosts : contribution of studying two hosts over their geographic ranges" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Adriena Quiles (13 grudnia 2019 r.)

 

 

Doktoraty zakończone w: