p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Ankietowa ocena studiów doktoranckich

Zasady:

1.            Ocena studiów doktoranckich w formie ankiety jest przeprowadzana na podstawie Uchwały nr 210 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16 kwietnia 2018 r.

2.            Ocena studiów doktoranckich ma charakter kompleksowy i dotyczy zarówno procesu dydaktycznego, opieki naukowej, jak i spraw organizacyjnych i obsługi administracyjnej.

3.            Oceny dokonuje się najpóźniej do dnia 30 września danego roku akademickiego, a za jej przeprowadzenie odpowiedzialny jest Kierownik Studiów Doktoranckich.

4.            Ocena opiera się na ankiecie papierowej

5.            Ankieta jest anonimowa.

6.            Doktorant może nie skorzystać z prawa do oceny studiów doktoranckich.

7.            Ankiety gromadzone są i analizowane przez kierownika studiów.

8.            Raport z analizy ankiet przekazywany jest Wydziałowej Komisji ds. Jakości Studiów Doktoranckich i przedstawiany Radzie Wydziału,

Formularz:

Wzór ankiety

Raporty: