p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Absolwentka naszego Wydziału wśród współpracowników tegorocznego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że w laboratorium jednego z tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii „za mechanistyczne badania naprawy DNA”, Profesora Paula Modricha z Duke University Medical Center w USA, przez 12 lat, do ubieglego roku, pracowała absolwentka i wychowanka naszego Wydziału, Pani Dr hab. Anna Płuciennik.

Pani Anna Płuciennik od trzeciego roku studiów była związana z Zakładem Genetyki Drobnoustrojów, kierowanym wówczas przez Prof. dr hab. Adama Jaworskiego. Tu wykonała w 1993 roku pracę magisterską zatytułowaną „Określanie roli biologicznej białka H-NS w żywych komórkach E. coli”, a następnie rozpoczęła studia doktoranckie, zakończone  w 1997 roku obroną pracy doktorskiej zatytułowanej „Molekularne mechanizmy niestabilności ludzkich trójnukleotydowych sekwencji powtórzonych CTG/CAG”, której promotorem był Pan Profesor Jaworski.  Po zakończeniu doktoratu  podjęła pracę na stanowisku adiunkta w Instytucie Mikrobiologii i Wirusologii PAN w Łodzi (obecnie Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi), a po trzech miesiącach rozpoczęła długoterminowy staż zagraniczny w Institute of Biosciences and Technology, Texas A & M University w Houston, USA, w laboratorium Profesora Roberta D. Wellsa, gdzie kontynuowała badania molekularnych mechanizmów wpływających na niestabilność powtarzających się sekwencji trójnukleotydowych.  Wyniki pracy nad metabolizem DNA in vivo zainspirowały Ją do podjęcia badań nad czynnikami odpowiedzialnymi za rozpoznawanie błędów i uszkodzeń w DNA oraz ich naprawy. Taka szansa pojawiła się w laboratorium Profesora Paula Modricha w Duke University Medical Center, dokąd przeniosła się w październiku 2001 roku.  Tu zaczęła badania nad mechanizmem naprawy błędnie sparowanych zasad w  DNA. Początkowo pracowała na modelu bakteryjnych białek systemu naprawy błędnie sparowanych zasad pochodzących z Escherichia coli, a następnie skierowała swoje zainteresowania na system naprawy DNA w komórkach ludzkich. Owocem badań Pani Anny Płuciennik w laboratorium Profesora Modricha jest 5 prac eksperymentalnych i 1 praca przeglądowa, opublikowane w czołowych czasopismach naukowych. Publikacje te stały się podstawą do nadania Jej w marcu 2013 roku stopnia doktora habilitowanego na naszym Wydziale. Od ubiegłego roku pracuje w Thomas Jefferson University, Philadelphia, w USA.

 

Lista artykułów Dr hab. Anny Płuciennik opublikowanych z Prof. Modrichem:

Pluciennik A, Burdett V, Baitinger C, Iyer RR, Shi K, Modrich P. 2013. Extrahelical (CAG)/(CTG) triplet repeat elements support proliferating cell nuclear antigen loading and MutLα endonuclease activation. Proc Natl Acad Sci U S A., 110(30). 12277-82.

Pluciennik A, Dzantiev L, Iyer RR, Constantin N, Kadyrov FA, Modrich P. 2010. PCNA function in the activation and strand direction of MutLα endonuclease in mismatch repair. Proc Natl Acad Sci U S A., 107(37):16066-71.

Iyer RR, Pluciennik A, Genschel J, Tsai MS, Beese LS, Modrich P. 2010. MutLalpha and proliferating cell nuclear antigen share binding sites on MutSbeta. J Biol Chem. 285(15):11730-9.

Pluciennik A, Burdett V, Lukianova O, O'Donnell M, Modrich P.2009. Involvement of the beta clamp in methyl-directed mismatch repair in vitro. J Biol Chem., 284(47):32782-91.

Pluciennik A, Modrich P. 2007. Protein roadblocks and helix discontinuities are barriers to the initiation of mismatch repair. Proc Natl Acad Sci U S A.,104(31):12709-13.

Iyer RR, Pluciennik A, Burdett V, Modrich PL. 2006. DNA mismatch repair: functions and mechanisms. Chem Rev., 106(2):302-23.